Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostične-diagnostične službe za gozdove (PPD)


 

PPD služba je bila ustanovljena z Zakonom o gozdovih, njene naloge pa je natančneje določil Pravilnik o varstvu gozdov.

Naloge poročevalsko, prognostično-diagnostične službe za gozdove obsegajo zlasti:
 • spremljanje stanja in razvoja biotskih in abiotskih dejavnikov, ki so ali lahko postanejo škodljivi za gozd kot ekosistem;
 • ugotavljanje neznanih škodljivih pojavov;
 • predlaganje vrst škodljivih organizmov, ki se redno spremljajo;
 • napovedovanje pričakovanih škodljivih pojavov večjih razsežnosti;
 • priprava strokovnih navodil;
 • načrtovanje in zagotavljanje izvajanja ukrepov za preprečevanje škodljivih pojavov;
 • poročanje o škodljivih pojavih.
Naloga 2 ima dve podnalogi:
 • 2.A: Usmerjanje in strokovno vodenje poročevalske, prognostične-diagnostične službe za gozdove (PPD)
 • 2.B: Naloge zdravstvenega varstva rastlin

Dolgoročni cilji

Naloga 2.A

Spoznati škodljive biotske in abiotske dejavnike v gozdovih, beležiti in predvideti njihove vplive na gozd, najti načine za zmanjševanje njihovega škodljivega delovanja in jih uvajati. Izpolnjevati pravna določila, ki urejajo zdravje gozda in rastlin.

Naloga 2.B

 • varstvo gozdov in lesnatih rastlin pred škodljivimi organizmi, zlasti tistih, ki so razvrščeni na sezname posebno nevarnih škodljivih organizmov za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje (seznami Direktive sveta št. 2000/29/ES, akcijski in opozorilni seznami EPPO)
 • izobraževanje in informiranje strokovne in širše javnosti
 • zagotavljanje izvajanja predpisov EU in drugih mednarodnih določil
Zgoraj navedeni cilji bodo doseženi s spremljanjem pojavov in škodljivih organizmov, evidentiranjem in diagnostiko, izdelavo ocen tveganja in pripravo postopkov za obvladovanje ŠO. Pomembno osnovo za doseganje ciljev predstavlja strokovno usposobljeno osebje, ki se nenehno izobražuje tako doma kot v tujini; sistem kakovosti, ki je podvržen stalnemu vzdrževanju in nadgradnji ter z izvedenimi izobraževanji in prenosi znanj tako strokovni kot širši javnosti.

Dolgoročni indikatorji

Naloga 2.A

Število poročil, število strokovnih in znanstvenih prispevkov, število ugotovljenih novih ŠO, število izvedenih delavnic, število obiskov spletne strani zdravgozd.si.

Naloga 2.B

 • Povečanje varnosti in učinkovitost nadzora nadzorovanih ŠO (varovanje slovenskih gozdov in lesnih rastlin)
 • Vzpostavitev sistemov ukrepanja za preprečevanje vnosov ali / in širjenja ŠO
 • Zmanjšanje škod kot posledica ŠO in vzpostavljanje razmer za premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov
 • Vzpostavitev sistema kakovosti LVG

Način preverjanja

 • Poročila za FURS
 • Vnosi v informacijski sistem (npr. FURS-APL)
 • Znanstveni in strokovni članki, obvestila, seminar in delavnica
 • Laboratorijske preiskave in analizni izvidi
 • Vnosi v Zbirke (Zbirka trajnih kultur LVG; Mikoteka in herbarij GIS; Entomološka zbirka LVG; druge zbirke podatkov)

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se