Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

 

 
 
17.11.2020

Gorski gozdovi kot ponor ogljika

V četrtek, 12.11.2020, je CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, organizirala spletni posvet z naslovom »Funkcije gozdov z vidika podnebnih sprememb«. V začetku posveta so bile predstavljene tematike varovalna funkcija gorskega gozda, ponor, sonaravno upravljanje in trajnostno upravljanje gorskih gozdov, ki so vezane na sektorski podnebne cilje za gorski gozd (Alpski sistem podnebnih ciljev 2050; XV. Alpska konferenca). Nadaljevanje posveta pa je namenjen oblikovanju priporočil za doseganje ciljev protokola Gorski gozd, prilagojenih slovenskemu prostoru.
Preberi več >
 
12.11.2020

Nadzorni digitalni obisk projekta LIFE-IP NATURA.SI

Danes,12.11.2020, poteka nadzorni “obisk” oziroma pregled projekta LIFE-IP NATURA.SI. Tokrat poteka digitalno preko spletne platforme MS TEAMS. Aktivnosti Gozdarskega inštituta Slovenije je predstavil dr. Lado Kutnar, vodja projekta na GIS.
Preberi več >
 
12.11.2020

Vabilo na spletno konferenco projekta SMALLWOOD

Vabimo vas na spletno konferenco »Productivity in small tree thinning operations«, ki bo potekala 7. 12. 2020 preko ZOOM-a.
Preberi več >
 
09.11.2020

1. ZOOM kolegij - Vpliv podnebnih sprememb na rast dreves in njihovo perspektivo

V petek, 6.11.2020, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izpeljali 1. ZOOM kolegij, na katerem je dr. Tom Levanič predstavil aktualno tematiko z naslovom »Vpliv podnebnih sprememb na rast dreves in njihovo perspektivo«. Namen predstavitve je bil predstaviti globalne podnebne spremembe, vpliv teh na gozd, drevesa in prirastek različnih drevesnih vrst ter predstaviti perspektivo gozda v Sloveniji za prihodnost.
Preberi več >
 
03.11.2020

Po znanje in izročilo prednikov v notranjske gozdove

Delovna skupina Gozd eksperimentov bo v okviru projekta prispevala znanja in izkušnje pri vzpostavitvi 3 učilnic v gozdu, usposabljanju lokalnih vodnikov in izobraževanju širše javnosti.
S projektom želimo predstaviti gozd kot pomemben ekosistem. Pripravili bomo interaktivno razstavo »Notranjski gozdovi«, kjer bomo predstavili zgodovino notranjskih gozdov, drevesne vrste, živalstvo ter uporabnost lesa nekoč in danes.
Preberi več >
 
21.10.2020

Obvestilo in informacije o delovanju Laboratorija za varstvo gozdov

Zaradi situacije s koronavirusom (COVID-19) in priporočili ter usmeritvami Vlade Republike Slovenije smo v Laboratoriju za varstvo gozdov sprejeli določene ukrepe.

Prosimo vas, če nas vnaprej obvestite o morebitnih vzorcih, ki jih nameravate odvzeti in posredovati v diagnozo Laboratoriju za varstvo gozdov na GIS.
Obvestilo o morebitnih vzorcih posredujte na vse naslednje naslove: andreja.kavcic@gozdis.si; nikica.ogris@gozdis.si; barbara.piskur@gozdis.si; maarten.degroot@gozdis.si.
Preberi več >
 
16.10.2020

»Beastie the Bug« opažen tudi na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Generalna skupščina združenih narodov je leto 2020 proglasila za Mednarodno leto zdravja rastlin. Čeprav je promoviranje mednarodnega leta v nekaterih aktivnostih za javnost zaradi razmer z novim koronavirusom močno okrnjeno, je Evropska in mediteranska organizacija za varstvo rastlin (EPPO) izbrala zanimiv pristop za promocijo.
Po svetu je na organizacije, ki se ukvarjajo z zdravjem rastlin, EPPO že konec leta 2019 razposlala 50 plišastih žuželk poimenovanih »Beastie the Bug«. Vsaka izmed njih predstavlja škodljive tujerodne žuželke, ki močno ogrožajo zdravje rastlin po vsem svetu, hkrati pa s potovanji s pomočjo človeka kažejo na hitrost in razdaljo širjenja teh škodljivih vrst po planetu.
Preberi več >
 
09.10.2020

Vabilo na spletno konferenco »Gozdovi v ženskih rokah«

Vabimo vas na spletno konferenco »Gozdovi v ženskih rokah«, ki bo 29. 10. 2020 med 9. in 12. uro. Namen konference je predstaviti novo iniciativo Fem4Forest (Forests in women’s hands).
Preberi več >
 
02.10.2020

ALPTREES nacionalna delavnica z deležniki in predstavniki v Sloveniji

Preteklo sredo, 30.9.2020, je Razvojna agencija Sora v sodelovanju z Zavodom RS za ohranjanje narave in s partnerji projekta ALPTREES - Gozdarskim inštitutom Slovenije in Mestno občino Maribor, organizirala delavnico o trajnostni rabi in upravljanju s tujerodnimi drevesnimi vrstami. Glavni cilj delavnice je bil deliti znanje in izkušnje o tujerodnih drevesnih vrstami v gozdovih in v urbanih območjih.
Preberi več >
 
02.10.2020

Simulacijska vaja za primer najdbe karantenskega škodljivega organizma v slovenskih gozdovih

Gozdarski inštitut Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v petek, 25. septembra 2020, v gozdu v bližini Brežic organiziral simulacijsko vajo na terenu. Simulacijska vaja je bila izvedena kot del projekta CRP V4-1823 »Razvoj organizacijske in tehnične podpore za učinkovito ukrepanje ob izbruhih gozdu škodljivih organizmov«.
Preberi več >
 
29.09.2020

Otvoritev razstave Podobe iz gozda

V četrtek, 24.9.2020, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije odprli razstavo avtorja Janeza Papeža z naslovom Podobe iz gozda.Pred otvoritvoijo raztave nam je o posegih v populacije divjadi predaval dr. Klemen Jerina. Dogodek so popestrile glasbenice Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.
Preberi več >
 
28.09.2020

Strokovni posvet o invazivnih tujerodnih vrstah

V okviru projekta LIFE ARTEMIS smo 24. 9. 2020 organizirali posvet z naslovom »INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDOVIH – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju«, ki je potekal v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije. Namen strokovnega posveta je bila predstavitev možnih rešitev hitrega ukrepanja za obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst in mehanizmov za upravljanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih ter njihov pomen za različne sektorje.
Preberi več >
 
25.09.2020

Zaključna konferenca LIFE projekta LIFEGENMON: "Gozdarska znanost za prihodnje gozdove: gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju"

Zaključna konferenca LIFE projekta LIFEGENMON, z naslovom: "Gozdarska znanost za prihodnje gozdove: gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju", je potekala od 21. do 25. septembra 2020 v dvorani Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in preko spleta.
Preberi več >
 
22.09.2020

Gozdarska znanost za prihodnje gozdove – odprtje zaključne konference projekta LIFEGENMON

V ponedeljek, 21. 9. 2020, se je z uradnim odprtjem začela zaključna konferenca projekta LIFEGENMON z naslovom: "Gozdarska znanost za prihodnje gozdove: gozdni genetski monitoring in biotska raznovrstnost v spreminjajočem se okolju". Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19 se je v dvorani Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani manjše število organizatorjev in gostov, večina od blizu 100 udeležencev pa se je odprtja konference udeležila preko spletne videokonference.
Preberi več >
 
21.09.2020

Zaključna konferenca projekta LIFEGENMON “Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments”

Zaključna konferenca projekta LIFEGENMON “Forest Science for Future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments” se približuje.

Konferenco lahko spremljate tudi v živo preko spleta!

Lep pozdrav, LIFEGENMON
Preberi več >
 
15.09.2020

Nov projekt na Gozdarskem inštitutu Slovenije: Gozdovi v ženskih rokah

Gozdarski inštitut Slovenije je s 1.7.2020 postal vodilni partner mednarodnega projekta »Gozdovi v ženskih rokah« Fem4Forest (Forests in Women's Hands), katerega vodja je dr. Nike Krajnc. V projektu sodeluje 14 partnerjev iz 10 evropskih držav.
Preberi več >
 
08.09.2020

VARNOSTNI UKREPI PRI DELU NA GOZDARSKEM INŠTITUTU SLOVENIJE V ČASU TVEGANJA ZA OKUŽBO S SARS-CoV-2

Pri gibanju in zadrževanju v zaprtem javnem prostoru sta za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (v nadaljevanju COVID-19), ob upoštevanju vseh navodili in higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ, OBVEZNA uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok.
Preberi več >
 
01.09.2020

Tujerodne drevesne vrste: RDEČI HRAST

Rdeči hrast (Quercus rubra) je tujerodna drevesna vrsta, ki prihaja iz vzhodnega dela Severne Amerike. V Sloveniji je uradno zabeležen od leta 1964. Prihaja jesenski čas, ko se bodo njegovi listi obarvali rdeče do oranžno – od tod izvira tudi njegovo ime.
Preberi več >
 
31.08.2020

Gozdarski inštitut Slovenije podpira kampanjo osveščanja o pomenu zdravja rastlin

Ob Mednarodnem letu zdravja rastlin 2020 potekajo številne aktivnosti izobraževanja, promocije in osveščanja o pomenu zdravja rastlin. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je pripravila kampanjo »Ne tvegajte! Ne prinašajte domov rastlin, semen, plodov, zelenjave ali cvetja, kadar potujete v druge države, ker se v njih lahko skrivajo bolezni in škodljivci rastlin«.
Preberi več >
 
28.08.2020

Tujerodne drevesne vrste: PAPIRJEVKA

Papirjevka (Brussonetia papyrifera) izvira iz vzhodne Azije. Iz notranjih plasti skorje so na Kitajskem prvi izdelovali papir, zato je tako tudi poimenovana. V Evropo je bila prinešena zaradi okrasnih lastnosti.Več o papirjevki si preberite v prispevku, ki sta ga v okviru projekta ALPTREES pripravila dr. Aleksander Marinšek iz Gozdarskega inštituta Slovenije in mag. Živa Bobič Červek iz Skupne občinske uprave Maribor.
Preberi več >
 
27.08.2020

Tujerodne drevesne vrste: AMERIŠKI JAVOR

Ameriški javor (Acer negudno) je bil iz Severne Amerike v Evropo prinešen za potrebe urejanja vrtov. Spoznamo ga po lihopernato sestavljenih listih, kar je posebnost med javorji.Njegovo invazivnost lahko omejujemo z žaganjem in puljenjem mladih osebkov.
Preberi več >
 
18.08.2020

Terenski dnevi na Goričkem in Kočevskem - Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v teh vročih poletnih dneh izvajamo različne naloge v pilotnih območjih na Goričkem in Kočevskem. Nekaj utrinkov s terena si oglejte v galeriji.
Preberi več >
 
03.08.2020

Tujerodne drevesne vrste: ROBINIJA

Robinija je ena izmed najbolj razširjenih tujerodnih drevesnih vrst pri nas. Najpogosteje jo opazimo v nižinskem in gričevnatem svetu, ob vodotokih in na opuščenih kmetijskih zemljiščih. Ponekod je postala zelo invazivna.
Preberi več >
 
23.07.2020

Tujerodne drevesne vrste: OCTOVEC in VELIKI PAJESEN

Vabljeni k branju prispevkov o tujerodnih drevesnih vrstah, ki jih objavlja časnik Večer. Prispevki nastajajo v okviru projekta Alptrees.
Preberi več >
 
22.07.2020

Namnožitev osmerozobega in šesterozobega smrekovega lubadarja v Sloveniji v 2020

Ugotovili smo lokacije kontrolnih pasti, kjer je prišlo do namnožitve osmerozobega smrekovega lubadarja (Ips typographus L., IT) in šesterozobega smrekovega lubadarja (Pityogenes chalcographus L., PC) v letu 2020, ker bo na teh lokacijah zelo verjetno prišlo do pojava žarišč lubadark in kjer bo treba pospešiti ukrepe varstva gozdov pred podlubniki za preprečevanje škode v gozdovih.
Preberi več >
 
14.07.2020

Posebna izdaja revije Forests "Impact of Climate Change and Globalisation on Endemic and Emerging Forest Diseases"

Vabljeni k posebni izdaji revije Forests: "Impact of Climate Change and Globalisation on Endemic and Emerging Forest Diseases"
Preberi več >
 
09.07.2020

Nacionalna gozdna inventura 2020

Začetek poletja je na Gozdarskem inštitutu Slovenije pomenil tudi začetek obsežnega popisa gozdov – Nacionalne gozdne inventure 2020 (NGI 2020). Raziskovalci Oddelka za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine so, v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, pripravili nov in mednarodno usklajen veliko površinski popis stanja gozdov.
Preberi več >
 
01.07.2020

Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 v mesecu maju 2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 1.5. do 31. 5. 2020.
Preberi več >
 
30.06.2020

Poudarki Poročila o spremljanju stanja gozdov za leto 2019

Gozdarski inštitut Slovenije na različnih organizacijskih ravneh vsako leto izvaja popise drevesne in pritalne vegetacije, sledi spremembam zdravstvenega stanja dreves, popisuje poškodbe vegetacije zaradi ozona ter meri zračne usedline v in izven gozdov. Izdano je poročilo stanja gozdov za leto 2019.
Preberi več >
 
22.06.2020

Spletni vprašalnik o poznavanju tujerodnih drevesnih vrst

Vabljeni k sodelovanju v raziskavi o tujerodnih drevesnih vrstah, ki jo izvajamo v okviru projekta ALPTREES.
Preberi več >
 
15.06.2020

Zbor delavcev in delovna akcija na Gozdarskem inštitutu Slovenije

V petek, 12.6.2020, smo se sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije sestali na zboru zaposlenih nato pa še na delovni akciji urejanja okolice na Večni poti 2.
Preberi več >
 
11.06.2020

Kakšne sadike sadimo?

V okviru projekta CRP V4-1819 "Presoja uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji" smo v letu 2019 pričeli z izvajanjem meritev sadik na terenu. Meritve so se nadaljevale tudi to pomlad.
Preberi več >
 
10.06.2020

Gozdovi so bili v času epidemije naše zatočišče

Konec maja 2020 smo v projektu LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu izvedli zadnjo (tretjo) javnomnenjsko raziskavo o odnosu Slovencev do tujerodnih vrst. Raziskavi, v kateri je sodelovalo 522 anketirancev, smo tokrat dodali tudi dve zelo aktualni vprašanji povezani z epidemijo koronavirusa SARS-CoV-2 in prejeli zanimive rezultate.
Preberi več >
 
06.06.2020

Hiranje navadne bukve po vsej Sloveniji 2010–2019

Zadnjih nekaj let po vsej Sloveniji opažamo hitro hiranje navadne bukve. Gre za zaskrbljujoč trend, kateremu se nujno moramo posvetiti širše, saj gre za našo najpogostejšo drevesno vrsto.
Preberi več >
 
05.06.2020

Postavljanje poskusnih ploskev projekta LIFE SySTEMiC

Konec maja se je končno začelo terensko delo na poskusnih ploskvah projekta LIFE SySTEMiC.
Preberi več >
 
29.05.2020

Izračun izpada dohodka v gozdarskem sektorju v času epidemije COVID-19 za drugo polovico meseca marca in april 2020

Skladno z metodologijo iz priloge 1 Odloka o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20; v nadaljevanju: Odlok), je Gozdarski inštitut Slovenije izračunal izpad dohodka v sektorju gozdarstva za obdobje od 16. 3. do 30. 4. 2020.
Preberi več >
 
28.05.2020

Terensko kartiranje sestojev prednostnega habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI

V začetku maja smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta LIFE-IP NATURA.SI Krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji, pričeli s kartiranjem prednostnega habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja. V IP območju Ličenca pri Poljčanah smo si ogledali in preverjali ujemanje sestojev črnojelševja in sestojev nekaterih vrb z upravljavskimi conami tega habitatnega tipa ter zarisali na novo ugotovljeno stanje. Na novo skartirani sestoji habitatnega tipa 91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja bodo dobra podlaga za boljše upravljanje s tem ogroženim habitatnim tipom.
Preberi več >
 
28.05.2020

Obnova gozdov s sadnjo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Na študijskem območju v Dolnjih Ložinah na Kočevskem bo Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE na 5 ha testiral kombiniran pristop obnove gozda s sadnjo rastišču prilagojenih avtohtonih drevesnih vrst in naravne obnove.Načrtuje se, da bo sadnja izvedena letos jeseni, uspešnost obnove pa se bo spremljala do leta 2026, ko se projekt konča.
Preberi več >
 
25.05.2020

Teden gozdov 2020

Teden gozdov je vsakoletna prireditev, ki konec meseca maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. Teden gozdov 2020 poteka pod geslom: »Skrbno z gozdom!« med 25. in 31. majem. Ob upoštevanju ukrepov proti širitvi epidemije koronavirusa, bodo v Tednu gozdov po Sloveniji potekale prireditve in aktivnosti na prostem.
Preberi več >
 
22.05.2020

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti 2020

Slovenija je postala članica Konvencije o biotski raznovrstnosti leta 1996 in od takrat mednarodni dan biotske raznovrstnosti obeležujemo tudi pri nas, letos poteka z geslom »Rešitve so v naravi!«. Namen tega dneva je okrepiti razumevanje in zavedanje pomembnosti ohranjanja narave in vrst. Upadanje biotske raznovrstnosti je ena izmed največjih groženj človeštvu v svetovnem, evropskem pa tudi slovenskem merilu.
Preberi več >
 
14.05.2020

Spletna anketa projekta valofor za zasebne lastnike gozdov

Projekt ValoFor vabi vse zasebne lastnike gozdov k izpolnjevanju ankete o vašem odnosu in načinu gospodarjenja z gozdom.Vabljeni k izpolnjevanju!
Preberi več >
 
26.03.2020

Obvestilo o delovanju Gozdarskega inštituta Slovenije

Zaradi širjenja bolezni COVID-19 in izrednega stanja, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 (koronavirus), smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (v nadaljevanju GIS) sprejeli ukrepe v skladu z Usmeritvami glede organizacije dela ter urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah, ki jih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo v pomoč predstojnikom organov, z dne 18.3.2020, in Usmeritvami Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dne 20.3.2020. Da bi preprečili širjenje virusa med zaposlenimi, smo se z večino zaposlenih dogovorili za delu na domu. Na GIS izvajamo le najnujnejša opravila, laboratorijsko in terensko delo, izključno naloge, ki so vezane na spomladanski čas oz. na določene datume ter naloge, ki izhajajo iz zakonskih obvez GIS. Poleg tega potekajo še nujna dela v povezavi z delovanjem GIS in z vzdrževanjem infrastrukture GIS. Kako poteka delo v posameznih oddelkih, si lahko pogledate na spletnih povezavah, ki so navedene na koncu obvestila.

Ker je skrb za zdravje na prvem mestu vas prosimo, da pri svojem delu dosledno upoštevate smernice Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
Preberi več >
 
24.03.2020

Skrbimo za varstvo slovenskih gozdov

Pomembnosti gozda se te dni še močneje zavedamo. Gozdovi nam nudijo umik, rekreacijo in opazovanje narave. Varstvo gozdov pred vnosom in razširjanjem nevarnih škodljivih organizmov in bolezni, ki bi lahko močno ogrozili naše gozdove in njihov pomen, je naša skrb tudi v času prilagojenih razmer, ki jih povzroča virus SARS-CoV-2.
Preberi več >
 
23.03.2020

Obvestilo in informacije o delovanju Laboratorija za varstvo gozdov

Zaradi situacije s koronavirusom (COVID-19) in priporočili ter usmeritvami Vlade Republike Slovenije smo v Laboratoriju za varstvo gozdov sprejeli določene ukrepe.

Prosimo vas, če nas vnaprej obvestite (še pred odvzemom) o morebitnih vzorcih, ki jih nameravate odvzeti in posredovati v diagnozo Laboratoriju za varstvo gozdov na GIS. Obvestilo o morebitnih vzorcih posredujte na vse naslednje naslove: andreja.kavcic@gozdis.si; nikica.ogris@gozdis.si; barbara.piskur@gozdis.si; maarten.degroot@gozdis.si

Laboratorij za varstvo gozdov izvaja preiskave in diagnostiko karantenskih škodljivih organizmov, ki predstavljajo nevarnost za slovenske gozdove. Za potrebe Uprave za veterinarstvo, varno hrano in zdravje rastlin izvajamo tudi diagnostiko na vzorcih lesnatih rastlin in lesenega pakirnega materiala, ki prihaja z uvozom v Slovenijo. Opustitev diagnostike bi lahko pomenila nevarnost vnosa karantenskih bolezni in škodljivcev in posledično njihovega razširjanja. Več na www.zdravgozd.si
Preberi več >
 
12.03.2020

Pragozdovi in gozdni rezervati v Sloveniji

Ohranjenost slovenskih gozdov je rezultat načrtnega gospodarjenja več generacij in ne le slučajnost.V Sloveniji imamo 170 gozdnih rezervatov in 14 pragozdnih ostankov. To so posebna območja, ki so obdržala svojo originalno strukturo, saj v ta območja človek s svojim delovanjem še ni posegal.
Preberi več >
 
06.01.2020

Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin!

Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2020 razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin.Zdravje rastlin je disciplina, ki z uporabo različnih ukrepov nadzoruje in preprečuje širitev rastlinskih bolezni in škodljivcev, ki povzročajo bolezni in poškodbe rastlin, na nova območja, posebno pozornost pa namenja mednarodni trgovini.
Preberi več >
 
19.12.2019

Novo imenovani redni profesorji na Biotehniški fakulteti

V tednu Univerze v Ljubljani je prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, razglasil nove redne profesorje z različnih področij znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in pedagoškega dela članic Univerze v Ljubljani. Z Biotehniške fakultete so naziv redni profesor na svečani prireditvi prejeli Jernej Jakše za področje genetika, Nina Kacjan Maršić za področje hortikultura, Hojka Kraigher za področje botanika in Urška Vrhovšek za področje tehnologija živil rastlinskega izvora.
Preberi več >
 
06.12.2019

Srečanje evropskih gozdnih pedagogov v Ljubljani

Gozdarski inštitut Slovenije je konec novembra 2019 gostil delovno srečanje gozdnih pedagogov iz 13 evropskih držav EU. Namen srečanja je bil izmenjava dobrih praks med državami, spodbujanje povezovanja držav pri izvedbah dogodkov in osvežitev načel Strategije gozdnih pedagogov.
Preberi več >
 
04.12.2019

Delavnica o določanju ugodnih referenčnih vrednosti

V petek, 29.11.2019, je v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije, potekala delavnica o določanju ugodnih referenčnih vrednosti za potrebe poročanja Evropski komisiji o ohranitvenem stanju habitatnih tipov in vrst v območju Natura 2000. Delavnica je potekala v okviru LIFE-IP NATURA.SI.
Preberi več >
 
03.12.2019

Gozd in les: Gozd in podnebne spremembe

Na temo podnebnih sprememb in gozdov je v četrtek, 28. 11. 2019, v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekalo znanstveno srečanje Gozd in les: Gozd in posnebne spremembe. Organizatorji dogodka so bili 4. razred za naravoslovne vede in Svet za varovanje okolja SAZU ter Gozdarski inštitut Slovenije.
Preberi več >
 
29.11.2019

Odprtje razstave fotografij SVET V GOZDU, Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev Slovenije, v galeriji GIS

V četrtek, 28.11. 2019, je bila v galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije odprta razstava fotografij Svet v gozdu, Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev Slovenije.
Razstava bo na ogled do februarja 2020. Vabljeni k ogledu!
Preberi več >
 
28.11.2019

Podpis pogodbe LIFE SYSTEMIC

V ponedeljek, 26. 11. 2019, so partnerji projekta LIFE SYSTEMIC na Univerzi Firence podpisali pogodbo ob začetku projekta, hkrati je potekala tudi novinarska konferenca za predstavitev projekta medijem.Zavzema se za trajnostno gospodarjenje z gozdovi in za gojitvene ukrepe, ki bodo vrstam zagotovili višjo genetsko pestrost.
Preberi več >
 
27.11.2019

Določitev indikatorjev trajnostne rabe zemljišč v luči vzpostavitve sistema za spremljanje emisij toplogrednih plinov in odvzemov v sektorju raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč in gozdarstvo (LULUCF)

Na delavnici so strokovnjaki različnih področij predstavili poglede na izzive, ki čakajo Slovenijo v obdobju 2021-2030. Z delavnico smo se želeli osredotočiti na okoljske vidike trajnostne rabe zemljišč.Delavnice, ki jo je moderiral dr. Gal Kušar (GIS), se je udeležilo več kot 50 ljudi iz 12 različnih organizacij, ki so že med samimi predstavitvami z vprašanji vseskozi aktivno sodelovali. Zaključna razprava je bila namenjena ključnim (okoljskim) indikatorjem trajnostne rabe zemljišč.
Preberi več >
 
12.11.2019

Participativna delavnica BIOGOV o varovanju biotske pestrosti v gozdovih na Jelovici

V ponedeljek, 11. 11. 2019, je na planini Talež (Gozdnogospodarska enota Radovljica desni breg Save) na Jelovici potekala delavnica v okviru projekta BIOGOV (Interreg Europe). Cilj delavnice je bila uporaba participativnih procesov za izboljšavo obstoječih procesov gospodarjenja z gozdovi za varstvo narave oz. biodiverzitete.
Preberi več >
 
29.10.2019

Obvladovanje tveganj pri gospodarjenju s smreko v gozdovih Slovenije

V četrtek, 24. 10. 2019, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekala predstavitev rezultatov ob zaključku projekta CRP V4-1614 (10. 2016 - 9. 2019).
Preberi več >
 
18.10.2019

Dihanje tal v gozdnih ekosistemih

V ponedeljek, 14.10.2019, nam je o dihanju gozdnih tal predavala dr. Eva Darenova, ki je zaposlena na Raziskovalnem inštitutu za globalne spremembe pri Akademiji znanosti Češke republike (Akademie věd České republiky).
Preberi več >
 
15.10.2019

Zaključna konferenca CRP projekta Podlubniki 2016-2019

Gozdarski inštitut Slovenije in ostali projektni partnerji projekta so 30. 9. 2019 uspešno zaključili CRP projekt Podlubniki 2016-2019.
Javno predstavitev rezultatov projekta so predstavili na zaključni konferenci v sredo, 9. 10. 2019, v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
15.10.2019

Gozdarski inštitut Slovenije postal član konzorcijev nacionalnih referenčnih laboratorijev za škodljive organizme rastlin v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je bil 10. oktobra 2019 s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin imenovan v konzorcij dveh nacionalnih referenčnih laboratorijev, in sicer v Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin in Nacionalni referenčni laboratorij - glive in oomicete.
Preberi več >
 
14.10.2019

Polomljeni lipi ob novo urejeni Poti ob Gozdarskem inštitutu Slovenije

Predvidoma iz sobote, 12. 10. 2019, na nedeljo, 13. 10. 2019, je neznana oseba odlomila vrhova dveh lip, ki sta bili zasajeni ob nedavni ureditvi pešpoti pri Gozdarskem inštitutu Slovenije.
Preberi več >
 
09.10.2019

INTENZIVNO SPREMLJANJE STANJA GOZDNIH EKOSISTEMOV - delavnica za skrbnike ploskev

V četrtek, 3. oktobra 2019, smo v Kočevski Reki uspešno izpeljali delavnico in srečanje skrbnikov ploskev intenzivnega monitoringa, ki ga izvajamo na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
Preberi več >
 
07.10.2019

Pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije

Mestna občina Ljubljana je skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije in družbo Slovenski državni gozdovi uredila novo pešpot na Rožnik, ki so jo poimenovali kar »Pot ob Gozdarskem inštitutu Slovenije«.
Preberi več >
 
02.10.2019

Otvoritev razstave Favnistika in predavanje "Volk v Sloveniji včeraj, danes, jutri"

V galeriji Gozdarskega inštituta Slovenije je bila v četrtek, 26. 9. 2019, otvoritev razstave z naslovom Favnistika. Pred otvoritvijo pa je v dvorani GIS dr. Klemen Jerina predaval o volku v Sloveniji.
Preberi več >
 
01.10.2019

Mednarodna konferenca projekta LIFE ARTEMIS

Med 25. in 28. septembrom 2019 je v M Hotelu v Ljubljani potekala mednarodna konferenca v organizaciji projekta LIFE ARTEMIS, katerega vodilni partner je Gozdarski inštitut Slovenije.
Preberi več >
 
24.09.2019

Antagonizem med glivo Eutypella parasitica in izbranimi vrstami gliv v lesu odmrlih vej gorskega javorja

Ana Brglez, mlada raziskovalka na Oddelku za varstvo gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije, v svoji doktorski raziskavi preučuje tujerodno vrsto glive Eutypella parasitica, ki povzroča javorov rak.
Preberi več >
 
18.09.2019

30. obletnica združenja Pro Silva

Zgodba Pro Silve se je začela v Sloveniji leta 1989 z ustanovitvijo v Robanovem kotu. Z mednarodno konferenco ob 30-letnici delovanja je Pro Silva poudarila pomen razvoja in popularizacije sonaravnega in ekonomičnega gospodarjenja v Evropi ter opozorila na težave, ki pestijo svetovni gozd in na vsakodnevne izzive pri gospodarjenju z njim.
Preberi več >
 
16.09.2019

Znanost in praksa – za promocijo kakovostnih izvajalcev del

V četrtek, 5.9.2019, smo izvedli posvet CRP projekta: Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu, na katerem smo predstavili spletni portal MOJGOZDAR.SI. Posveta se je udeležilo več kot 120 ljudi iz različnih institucij in gozdarskih podjetij.
Preberi več >
 
10.09.2019

Srečanje Pro Silva v Sloveniji

Letos bo srečanje ProSilve še posebej pomembno, saj bodo obeležili tridesetletnico delovanja. Srečanje bo potekalo od 11. do 14. septembra 2019 v Radljah ob Dravi.
Preberi več >
 
06.09.2019

Srečanje vodij laboratorijev v Brašovu

V prvem tednu septembra (5. in 6. september 2019) se na Transilvanski univerzi v Brašovu, Romunija, odvija srečanje vodij laboratorijev, ki so člani Delovne strokovne skupine za kvaliteto v laboratorijih (Working group on QA/QC in laboratories) v programu ICP Forests.
Preberi več >
 
24.07.2019

LIFEGENMON in EVOLTREE poletna šola na Pokljuki

LIFEGENMON in EVOLTREE poletna šola na Pokljuki od 19. do 23. avgusta 2019: znanstveno pisanje poučuje prof.dr. Reinhart CEULEMANS, dr.hon.c.mult. – University of Antwerp, Belgium. Več informacij najdete na: http://www.lifegenmon.si/summer-school-2019-pokljuka-slovenia/
Preberi več >
 
09.07.2019

Strokovno in družabno srečanje gozdarjev na Pokljuki

Dogodek je 4. 7. 2019 v Športnem centru Pokljuka potekal pod okriljem Zavoda za gozdove Slovenije in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vlogo glavnega organizatorja je prevzela Območna enota Zavoda za gozdove Slovenije z Bleda.
Preberi več >
 
02.07.2019

Vzpostavitev enotnega sistema zbiranja podatkov za spremljanje emisij zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva

Do leta 2021, ko bo obračunavanje za države članice EU postalo obvezno, bi morala država vzpostaviti enoten sistem zbiranja tovrstnih podatkov na nacionalni ravni, da bo lahko ocenila napredek pri doseganju zavezujočih ciljev.
Preberi več >
 
28.06.2019

Stanje slovenskih gozdov v letu 2018

Slovenija je že tretje desetletje aktivna članica skupnosti ekonomske komisije Združenih narodov za spremljanje učinkov onesnaženega zraka (UNECE-CLRTAP-WGE). Začelo se je z rednimi letnimi spremljanji stanja osutosti krošenj (sušenje jelke) in nadaljevalo leta 2003 z uvedbo intenzivnega monitoringa na izbranem številu ploskev, s čimer je Slovenija dobila obe ravni spremljanja stanja gozdnih ekosistemov in postala enakovredna članica skupnosti.
Preberi več >
 
07.06.2019

Znanstveni posvet Gozd in les 2019

Konec maja že 10. leto zapored vse raziskovalne organizacije s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva združi srečanje GOZD in LES. Letos je potekalo v četrtek, 30. 5. 2019, na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS).
Preberi več >
 
07.06.2019

Obisk študentov z Univerze v Padovi

Od 27. 5. do 29. 5. 2019 je bilo v Sloveniji na obisku štirinajst študentov iz trinajstih držav s treh kontinentov ter njihov profesor z Univerze v Padovi, Oddelka za tla, okolje, kmetijstvo in gozdarstvo.
Preberi več >
 
03.06.2019

25 let javne gozdarske službe

2019 je leto, ko se je zvrstilo 25 let obstoja javne gozdarske službe (JGS) in ustanovitve Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).
Preberi več >
 
03.06.2019

Prva slovensko-ruska delovna skupina za gozdarstvo

Za slovensko-rusko sodelovanje se je formirala prva slovensko-ruska delovna skupina za gozdarstvo. V tednu od 22.5.2019 do 26.5.2019 je Slovenijo obiskala ekipa gozdarskih strokovnjakov iz Rusije, ki skupaj s slovenskimi gozdarji sodelujejo v delovni skupini na področju gozdarstva.
Preberi več >
 
31.05.2019

Dan odprtih vrat

Letos smo Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije organizirali 29. 5. 2019. Zjutraj se je kljub dežju pred odprtimi vrati na Večni poti 2 zbralo okrog 300 otrok iz vrtcev in osnovnih šol.
Preberi več >
 
23.05.2019

Projekt Interreg BIOGOV

Projekt BIOGOV poudarja pomen sodelovanja za uresničevanje politik varovanja naravne in kulturne dediščine.
Preberi več >
 
13.05.2019

Euphresco srečanje v Ljubljani

Gozdarski inštitut Slovenije je med 7. in 8 majem 2019 gostil srečanje v okviru mreže za financiranje in koordinacijo nacionalnih raziskav na področju varstva rastlin EUPHRESCO.
Preberi več >
 
09.05.2019

Seminar na Kitajskem

Kitajska NAFGA (National Academy for Forestry and Grassland Administration) je od 9. 4. do 30. 4. 2019 v Pekingu in provinci Zheijang organizirala seminar, ki se ga je udeležila tudi predstavnica Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
08.05.2019

Naravne nesreče ogrožajo kulturno dediščino Alp

V Idriji se je 6.5. začelo tridnevno srečanje partnerjev projekta CHEERS – Cultural HEritage. Risks and Securing Activities. Udeleženci prihajajo iz petih držav alpskega območja: Italije, Avstrije, Nemčije, Francije, in Švice.
Preberi več >
 
19.04.2019

Nameščanje zvočnih odvračal je v teku

Na izbranih odsekih cest po Sloveniji smo začeli nameščati zvočna odvračala.
Preberi več >
 
18.04.2019

Namestitev zvočnih in svetlobnih odvračal za divjad

Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) skupaj z raziskovalci divjadi, upravljavci lovišč in Lovsko zvezo Slovenije že vrsto let vlaga precejšnje napore za zmanjšanje števila trkov vozil z divjadjo na slovenskih državnih cestah.
Preberi več >
 
05.04.2019

Delavnica o gozdnih rastiščih

V okviru javne gozdarske službe sta Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) in Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) 2. aprila 2019 organizirala delavnico s področja fitocenologije in pedologije.
Preberi več >
 
03.04.2019

Spremljanje kroženja ogljika v kraških travnikih

V želji zagotoviti osnovo za velikopovršinsko spremljanje kroženja ogljika v kraških travnikih v jugozahodni Sloveniji, smo v študiji združili Eddy kovariančno metodo in meteorološke meritve ter različne vegetacijske indekse, ki izhajajo iz satelitskih platform Proba-V in Landsat 8.
Preberi več >
 
28.03.2019

Obisk ministrice na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Dr. Aleksandra Pivec, ministrica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v torek, 26. 3. 2019, na povabilo Gozdarskega inštituta Slovenije, obiskala inštitut.
Preberi več >
 
28.03.2019

Mednarodni dan gozdov 2019

Mednarodni dan gozdov smo v Sloveniji letos obeležili pod sloganom »Učimo se z gozdovi - gozd je modrost!«. Obeležujemo ga od leta 2012, ko je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov.
Preberi več >
 
27.03.2019

Delovna akcija na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo zaradi nujnih del v objektu in napovedane prekinitve električne energije v sredo, 20. 3. 2019 izvedli čiščenje in urejanje okolice.
Preberi več >
 
25.03.2019

Tek skozi kraške gmajne in vasi

Tudi letos smo tekli po Krasu. Na 19. malem kraškem maratonu.
Preberi več >
 
22.03.2019

LIFE IP CARE4CLIMATE

Gozdarski inštitut Slovenije je z letošnjim letom začel izvajati 8-letni projekt LIFE IP CARE4CLIMATE. Je eden izmed dveh integriranih projektov LIFE, ki se izvajajo v Sloveniji.
Preberi več >
 
20.03.2019

Obisk študentov IFSA Winter meeting

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo v okviru IFSA Winter meeting 13.3.2019 gostili skupino študentov gozdarstva iz različnih držav.
Preberi več >
 
15.03.2019

Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin

Izr. prof. dr. Dušan Jurc je za svoje znanstveno in strokovno delo na področju varstva rastlin in gozdov v Sloveniji prejel srebrno značko Društva za varstvo rastlin Slovenije.
Preberi več >
 
14.03.2019

LIFE-IP NATURA.SI

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je 6. 3. 2019 potekal sestanek projektnih sodelavcev Integriranega projekta za okrepljeno upravljanje Natura 2000 v Sloveniji.
Preberi več >
 
13.03.2019

Slovensko gozdarsko smučarsko prvenstvo na Rogli

Ekipa Gozdarskega inštituta Slovenije s smučarskega tekmovanja na Rogli prinesla tri medalje in skupno tretje mesto.
Preberi več >
 
13.03.2019

Okoljske presoje za posege v gozd in gozdni prostor

V četrtek, 7. 3. 2019 je Ministrstvo za okolje in prostor v prostorih Gozdarskega inštituta Slovenije organiziralo usposabljanje o izvajanju presoj vplivov na okolje pri posegih v gozd in gozdni prostor.
Preberi več >
 
01.03.2019

Sodelovanje med ključnimi deležniki projekta BioVill in krajem Dole pri Litiji

Da bi se razvoj kraja Dole pri Litiji nadaljeval tudi po zaključku projekta, so ključni deležniki v petek, 22. februarja 2019, podpisali pismo o sodelovanju.
Preberi več >
 
05.12.2018

Kulturna dediščina Alp in varstvo pred naravnimi nesrečami

Predstavniki dvanajstih partnerjev iz Evropske unije smo se zbrali na dvodnevnem srečanju Interreg Območje Alp projekta v glavnem mestu pokrajine Lombardije, Milanu.
Preberi več >
 
05.12.2018

Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev

Novembra 2018 se je v okviru Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo si hrano za jutri« pričel projekt Razvoj kazalcev in metodologije spremljanja ponudbe gozdarskih storitev.
Preberi več >
 
05.12.2018

Tržno uveljavljanje obnovljivih virov energije in podpora povečani rabi lesne biomase

Vsebina konference »Tržno uveljavljanje obnovljivih virov energije in podpora povečani rabi lesne biomase«.
Preberi več >
 
03.12.2018

Mednarodna konferenca v Bruslju ob zaključku projekta BioVill

28. november 2018 je v konferenčnem centru Manos v Bruslju v Belgiji potekala skupna zaključna mednarodna konferenca triletnih projektov BioVill in CoolHeating.
Preberi več >
 
20.11.2018

Mednarodni projekt CHEERS

Mednarodni projekt CHEERS Cultural HEritagE, Risks and Securing activities združuje šest evropskih držav, ki želimo zaščititi kulturno dediščino Alp pred naravnimi nesrečami.
Preberi več >
 
20.11.2018

Čez drn in strn

Ne le delo, tudi tek nas druži. Tekli smo na več prireditvah, pred nami pa je za letos še ena!
Preberi več >
 
03.08.2018

Podtaknjeni požari na območju gozda v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Na območju gozda v krajinskem parku je bilo v zadnjih mesecih povzročenih več požarov. Pojav je bolj nevaren kot se morda zdi, zato je o tem obveščena tudi policija. Morebitne informacije lahko posredujete na anonimno številko policije 080 12 00 ali preko elektronske pošte na info.kptrsh@snaga.si .
Preberi več >
 
19.07.2018

Nacionalna gozdna inventura

Tudi letos bo obširen vseslovenski popis poleti in jeseni opravljalo kar nekaj terenskih ekip iz Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Na terenu bodo ekipe na 760 ploskvah zbirale številne podatke o rastiščih, gozdnih sestojih in dendrometrijskih znakih živega in odmrlega drevja. Predvidoma bodo popisovalci popisali vsaj 13500 dreves!
Preberi več >
 
30.05.2018

Uvodno srečanje partnerjev projekta LANDSUPPORT v Italiji

Mednarodna skupina projektnih partnerjev se je 30. maja 2018 zbrala na prvem srečanju projekta, ki bo raziskoval razmerja med različnimi rabami tal ter posledično odnosom do trajnostnega kmetijstva, gozdarstva in okoljevarstva.
Preberi več >
 
24.05.2018

Mednarodna skupina študentov spozna LIFE ClimatePath2050

Gozdarski inštitut Slovenije je že četrto leto zapored gostil skupino študentov gozdarstva, ki so vključeni v mednarodno zvezo International Forestry Students’ Association (IFSA).
Preberi več >
 
26.03.2018

Čez drn in strn po Krasu

Sodelavci, šport in prosti čas. »Tudi ta kombinacije gre skupaj«, smo ob podpori Gozdarskega inštituta Slovenije dokazali na 18. Malem kraškem maratonu.
Preberi več >
 
26.02.2018

Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem

V sredo, 14. februarja 2018, je na Biotehniški fakulteti Univerzi v Ljubljani potekala delavnica Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem.
Preberi več >
 
21.02.2018

Začetek EU projekta "CirculAlps"

Vsebine projekta se navezujejo na krožno gospodarstvo in gozdno lesne verige v alpskem prostoru. Gozdarski inštitut Slovenije v projektu sodeluje s štirimi partnerji iz Avstrije, Nemčije in Italije.
Preberi več >
 
02.02.2018

Raba lesa v energetske namene - stanje in izzivi za prihodnost

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je 23. januarja 2018 potekalo izobraževanje o rabi lesa v energetske namene.
Preberi več >
 
26.01.2018

Prof. dr. Tom Levanič predstavlja Osrednji slovenski lovsko informacijski portal OSLIS

Z letom 2018 na Inštitutu ponovno uvajamo kolokvije, namenjene predstavitvi dela raziskovalcev in ostalih zaposlenih na GIS. Serijo predavanj je s predstavitvijo informacijskega portala OSLIS odprl prof. dr. Tom Levanič. Z registracijo v portal lahko izveste na kateri cesti je največja verjetnost da pride do trka z divjadjo, kakšen je odvzem srnjadi v Sloveniji ali pa kje je največja gostota divjih prašičev!
Preberi več >
 
24.01.2018

Sečnja in spravilo na območju Gozdarskega inštituta

V naslednjih nekaj dneh bo v gozdu v okolici Gozdarskega inštituta Slovenije potekala sanacija škode po vetrolomu.
Preberi več >
 
13.12.2017

Nevarnost padajočega drevja!

Močan veter je na območju Gozdarskega inštituta Slovenije podrl več dreves. Obstaja nevarnost padajočega drevja!
Preberi več >
 
08.12.2017

Slovensko partnerstvo za tla in predstavitev knjige The Soils of Slovenia

Ob Svetovnem dnevu tal v torek, 5. decembra 2017, je bilo na Gozdarskem inštitutu ustanovljeno Slovensko partnerstvo za tla. Gre za prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal kot pomembnega neobnovljivega naravnega vira v Sloveniji. Ustanovnega srečanja se je udeležilo 64 predstavnikov inštitucij in posameznikov.
Preberi več >
 
09.11.2017

Raziskovanje in izobraževanje v gozdarstvu - mednarodna konferenca na Kitajskem

Mednarodna konferenca Kitajske in držav Srednje in Vzhodne Evrope na temo raziskovanja in izobraževanja v gozdarstvu je potekala v Pekingu, 30. in 31. oktobra 2017.
Preberi več >
 
05.11.2017

Memorandum med Kitajsko akademijo za gozdove in Gozdarskim inštitutom Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije in Kitajska akademija za gozdarstvo sta podpisala memorandum o soglasju o nadaljnjem dolgoročnem mednarodnem partnerstvu znanstvenoraziskovalnega sodelovanja v gozdarstvu.
Preberi več >
 
03.11.2017

Srečanje partnerjev projekta Lifegenmon v Solunu

V okviru projektov LIFEGENMON in GENTREE je med 23. in 25. oktobrom v grškem Solunu potekala delavnica za strokovnjake in znanstvenike s področja biotske in genetske pestrosti gozdov ter genetskega monitoringa gozdov.
Preberi več >
 
02.11.2017

Čez drn in strn na 22. Ljubljanskem maratonu

Raziskovalci na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo se tokrat, namesto v hitrostnem vrtenju gumba za povečavo slike pod mikroskopom, pomerili v teku.
Preberi več >
 
24.10.2017

REUFIS – ustanovljena mednarodna povezava za invazivne vrste v gozdovih na območju Evrope in Srednje Azije

Od 17. do 19. oktobra je v Budimpešti na Madžarskem potekalo inavguracijsko srečanje »Forest Invasive Species Network for Europe and Central Asia (REUFIS) meeting«, ki so se ga udeležili tudi sodelavci Oddelka za varstvo gozdov Gozdarskega inštituta Slovenije z namenom aktivne vključitve Slovenije v REUFIS.
Preberi več >
 
20.10.2017

Biotehiški fakulteti čestitamo ob 70. obletnici!

Biotehniška fakulteta je bila pred 70 leti ustanovljena z namenom, da se v Sloveniji prvič oblikuje univerzitetno šolstvo za področje proizvodnje hrane, gospodarjenja z gozdovi in veterinarstva
Preberi več >
 
05.10.2017

IUFRO - Kongres ob 125. obletnici zaznamoval tudi obisk Gozdarskega inštituta Slovenije

Kongres ob 125. obletnici IUFRA je gostil pet vabljenih predavateljev iz vsega sveta. Med njimi je bila tudi prof. dr. Hojka Kraigher z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je s predavanjem Skrita biotska pestrost in gozdna dinamika (Hidden biodiversity and forest dynamics) edina v peterici predstavljala Evropo.
Preberi več >
 
25.09.2017

Vzorčenje in ocena zalog ogljika v nadzemni lesni biomasi na kmetijskih zemljiščih

Zaključuje se terenski popis nadzemne lesne biomase na kmetijskih površinah. Zbrani podatki bodo služili za oceno in spremljanje emisij toplogrednih plinov.
Preberi več >
 
20.09.2017

25. - 27. september SLOVENSKI FESTIVAL ZNANOSTI program Gozdarskega inštituta

Gozdarski inštitut Slovenije se v okviru praznovanja svoje 70-letnice pridružuje slavljenju znanstvenoraziskovalnih dosežkov, zato vse dni festivala odpira svoja vrata!
Preberi več >
 
28.08.2017

Dosežki Gozdarskega inštituta predstavljeni tudi na sejmu AGRA

Na letošnjem 55. kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni se predstavlja kar 1820 razstavljavcev iz 36 držav, zato gre po besedah organizatorjev za najpomembnejši tovrstni sejem v Srednji Evropi. AGRA se je v zadnjih petnajstih letih odlično umestila v Pomurje, ki skrbi kar za 22% vseh slovenskih njiv in vrtov, čeprav obsega le slabih 7 % slovenskega ozemlja.
Preberi več >
 
02.08.2017

Izšel je terenski priročnik za tujerodne vrste

Pri založbi Silva Slovenica Gozdarskega inštituta Slovenije je v okviru projekta LIFE ARTEMIS izšel Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih.
Preberi več >
 
31.07.2017

Obisk slovenske delegacije na Kitajskem

Štiričlanska delegacija z državnim sekretarjem za gozdarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Marjanom Podgorškom na čelu je 25. julija začela dvodnevni delovni obisk v Ljudski republiki Kitajski. Poleg državnega sekretarja so na srečanju sodelovali tudi Janez Zafran iz Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Damjan Oražem, direktor Zavoda za gozdove Slovenije in dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
05.07.2017

Sestanek projekta ForBioEnergy

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je prejšnji teden potekal drugi projektni sestanek mednarodnega projekta Forbioenergy – RABA LESNE BIOMASE V ZAŠČITENIH OBMOČJIH MEDITERANA.
Preberi več >
 
07.06.2017

Video! Znanstvena konferenca gozd in les in Svečana akademija

V sklopu 70. obletnice Gozdarskega inštituta Slovenije sta v Tednu gozdov 23. in 25. maja potekali Znanstvena konferenca gozd in les in Svečana akademija. Posnetke si lahko ogledate tukaj.
Preberi več >
 
26.05.2017

Inštitut z otvoritvijo prenovljenih prostorov in Svečano akademijo obeležil 70 let delovanja

Praznovanja 70. obletnice GIS so se udeležili predsednik SAZU, prof. dr. Tadej Bajd, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan in ministrica za šolstvo znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič.
Preberi več >
 
24.05.2017

Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije z roko v roki širila znanje o gozdu

Ste morda kdaj tekmovali s hitrim gozdnim potokom ali pa prešteli volku zobe? Ali pa prisostvovali pogovoru med talnimi živalmi in rastlinami?
Preberi več >
 
15.05.2017

Izobraževanje o različnih modelih v podporo povečani rabi lesne biomase in razvoju energetsko neodvisnih krajev

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je 12. maja 2017 potekalo izobraževanje na temo rabe lesne biomase in finančnih možnosti pri razvoju energetsko neodvisnih krajev.
Preberi več >
 
25.04.2017

Novo odkritje o razmnoževalnem potencialu srn

Srne običajno polegajo enega ali dva, zelo redko tri mladiče. Bili so poznani posamezni primeri legel s štirimi mladiči, zdaj pa smo kot prvi v svetu z raziskavo ugotovili, da ima lahko srna v enem leglu celo pet mladičev.
Preberi več >
 
24.04.2017

Dan Zemlje na 9. slovenskem lovskem dnevu

Razstavni prostor v Gornji Radgoni je minuli vikend gostil 10. mednarodni sejem lovstva in ribištva ter 4. mednarodni sejem Natura. Številni razstavljavci so predstavljali opremo, oblačila in drugo kar utegne priti prav ne le lovcem in ribičem temveč vsem, ki radi aktivno preživljajo svoj prosti čas v naravi. Obiskovalci so lahko poskusili najboljše kar nam ponuja narava in spremljali različna tekmovanja in posvetovanja.
Preberi več >
 
17.03.2017

Posvet »Gojenje gomoljik v Sloveniji - možnosti in priložnosti za razvoj podeželja«

V torek, 7. marca 2017, smo v Državnem svetu Republike Slovenije sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije skupaj z Društvom za gojenje gomoljik Slovenije, Društvom za razvoj slovenskega podeželja in Centrom za mednarodno in poslovno pravo organizirali posvet »Gojenje gomoljik v Sloveniji - možnosti in priložnosti za razvoj podeželja«
Preberi več >
 
10.03.2017

Prof. dr. dr. h.c. Nikolaj Torelli prejel priznanje za življenjsko delo

Nekdanjemu direktorju Gozdarskega inštituta Slovenije prof. dr. dr. h.c. Nikolaju Torelliju je Združenje lesne in pohištvene industrije pri Gospodarski zbornici Slovenije podelilo priznanje za življenjsko delo.
Preberi več >
 
06.03.2017

Našli smo prvo pravo gomoljiko v Braziliji!

Naravna rastišča gomoljik so običajno omejena le na severno poloblo. Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije smo v sodelovanju s kolegi s Federalne Univerze v Santa Marii (UFSM) prvič našli vrsto prave gomoljike na področju Brazilije.
Preberi več >
 
03.03.2017

Priročnik za igro in učenje v gozdu nadaljuje svojo pot po Sloveniji

Sodelavci ekipe Gozd eksperimentov so predstavili priročnik in tudi praktično prikazali njegovo uporabo na dveh dogodkih.
Preberi več >
 
19.02.2017

Inštitut gostil delegacijo iz šestnajstih evropskih držav in Kitajske

Predstavniki ministrstev večine sodelujočih evropskih držav mehanizma 16 + 1, predstavnik Evropske komisije in trije predstavniki Kitajske so se v petek, 17. 2. 2017, udeležili ekskurzije na Dolenjsko in Notranjsko, ki je potekala v organizaciji GIS in v sodelovanju z Zavodom za gozdove.
Preberi več >
 
24.01.2017

Butanski minister za kmetijstvo in gozdove pozdravil tudi zaposlene na Gozdarskem inštitutu

V ponedeljek, 23. januarja 2017, je Gozdarski Inštitut Slovenije (GIS) obiskal butanski minister za kmetijstvo, Lyonpo Yeshey Dorji. Direktor GIS Primož Simončič, direktor Zavoda za gozdove Slovenije Damjan Oražem ter vodja raziskovalnega programa na GIS prof. dr. Hojka Kraigher so visokemu gostu predstavili delovanje obeh instituciji.
Preberi več >
 
23.12.2016

Delavnica Gozda eksperimentov na Naravoslovnem dnevu OŠ Ljubo Šercer v Kočevju

Kdo v gozdu potrebuje vodo in luč? Odgovor na to vprašanje in še veliko drugih zanimivosti so učenci OŠ Ljubo Šercer v Kočevju spoznali v četrek, 22.12.2016.
Preberi več >
 
30.11.2016

Znanstveno srečanje gozd in les: Sistemski problemi obnove gozdov

V četrtek, 24. novembra 2016, so se znanstveniki in najvišji odločevalci slovenskega gozdarskega sektorja zbrali na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti na posvetu Gozd in les: Sistemski problemi obnove gozdov, ki so ga organizirali IV. razred SAZU za naravoslovne vede, Svet za varovanje okolja SAZU in Gozdarski inštitut Slovenije.
Preberi več >
 
21.11.2016

Delavnica Petkove akademije na Gozdarskem inštitutu

Udeleženci Petkove akademije na Kersnikovi [5HEK] so 18.11.2016 obiskali Gozd eksperimentov in Laboratorij za lesno biomaso na Gozdarskem inštitutu Slovenije
Preberi več >
 
18.11.2016

Z bukvo pod bukve

Na dvorišču Gozdarskega inštituta Slovenije je bilo ponovno živahno. Gozd eksperimentov si je tokrat za prizorišče dogajanja izbral gozd v jesenski preobleki.
Preberi več >
 
15.11.2016

Sestanek Erasmus+ projekta Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami

V Bruslju je 9. in 10. novembra 2016 potekal uvodni sestanek. Ogledali smo si šolo in dom za otroke s posebnimi potrebami ter se lotili prvih nalog. Naslednji sestanek projektne skupine bomo marca 2017 gostili v Sloveniji.
Preberi več >
 
21.10.2016

Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami

Gozdarski inštitut Slovenije se je vključil v Erasmus+ projekt NARAVNA OKOLJA SPODBUJAJO UČENJE IN RAZVOJ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI. V projektu poleg Slovenije sodelujejo še Belgija in Velika Britanija.
Preberi več >
 
11.07.2016

Začetek LIFE projekta ARTEMIS

LIFE ARTEMIS se je začel s kick-off sestankom
Preberi več >
 
25.05.2016

Poljski zajec zmagal na glasovanju za najljubšo gozdno žival!

Gozdarski inštitut Slovenije se je z Gozdom eksperimentov v torek 24. maja predstavil na Točki. Zate, pred mestno hišo v Ljubljani.
Preberi več >
 
23.05.2016

TEDEN GOZDOV 2016 na Gozdarskem inštitutu: »Gozdovi za jutri – ohranimo jih«

Že več kot 40 let je zadnji teden v mesecu maju posvečen slovenskim gozdovom.
Preberi več >
 
20.04.2016

JE UČENJE LAHKO PUSTOLOVŠČINA?!

V organizaciji Inštituta za gozdno pedagogiko in pod okriljem Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije je včeraj v Mariboru potekal seminar JE UČENJE LAHKO PUSTOLOVŠČINA? Sodelovali smo tudi raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
22.03.2016

Skrivnosti gozdov ob Muri

Na pobudo projekta GoForMura smo oktobra 2015 razpisali ustvarjalni natečaj za OŠ. Svetovni dan voda - 22. marec je odličen dan za razglasitev zmagovalcev natečaja, ki se je dotikal tako gozdov kot vode.
Preberi več >
 
18.03.2016

Izzivi gozdne tehnike 2016

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije je 17. marca 2016 potekal posvet Izzivi gozdne tehnike 2016. Udeležilo se ga je 120 udeležencev iz podjetij, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in predelavo lesa, iz izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, Zavoda za gozdove ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Preberi več >
 
03.03.2016

Vzorčenje drevesnih krošenj z brezpilotnimi letalniki?

Raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije z oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko razvijajo daljinsko upravljan sistem za vzorčenje v drevesnih krošnjah, ki temelji na uporabi brezpilotnih letalnikov.
Preberi več >
 
17.02.2016

Spletna aplikacija VegX - Vegetacijski indeksi

Spletna aplikacija za pregled normaliziranih odklonov vegetacijskih indeksov NDVI, EVI, LAI in FAPAR od dolgoletnega povprečja na ravni gozdnogospodarske enote v treh časovnih ločljivosti (dan, mesec, leto). Povezava
Na primeru žledoloma v letu 2014 smo preverili, ali lahko vegetacijski indeksi zaznajo veliko površinske poškodbe gozdov: povezava
Preberi več >
 
12.01.2016

posvet METODOLOGIJE OCEN VPLIVOV TVEGANJA

14. januarja 2016 od 9. do 13. ure v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
organizirata Svet za varovanje okolja pri SAZU in Gozdarski inštitut Slovenije posvet z naslovom METODOLOGIJE OCEN VPLIVOV TVEGANJA.
Preberi več >
 
16.12.2015

Delegacija Gozdarskega inštituta Slovenije z gosti na obisku v Butanu

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije z gosti na obisku pri butanskih kolegih na konferenci "Gozdna biodiverziteta in dinamika ogljika v času in prostoru".
Preberi več >
 
03.12.2015

Seminar o intelektualni lastnini

V okviru projekta Euforinno je bila organiziran seminar o različnih vidikih intelektualne lastnine.
Preberi več >
 
01.12.2015

Odlični v znanosti s področja biotehnike 2015

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije že četrto leto zapored organizira serijo dogodkov, na katerih so predstavljeni pomembnejši dosežki slovenske znanosti.

Dosežki Odlični v znanosti 2015 s področja biotehnike bodo predstavljeni v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, 10. decembra 2015, ob 18. uri.
Preberi več >
 
19.10.2015

Mreža gozdnih vrtcev in šol v svoje niti ujela nove navdušence gozdne pedagogike

Inštitut za gozdno pedagogiko,vrtec Antona Medveda Kamnik, OŠ Šmartn o v Tuhinju in Gozdarski inštitut Slovenije so mrežo kljub obilici dežja uspešno spletli v Prekmurju.
Preberi več >
 
05.10.2015

10. Evropski kongres gozdne pedagogike Zvolen na Slovaškem

Od 29. septembra do 1. oktobra 2015 je v Zvolnu na Slovaškem potekal 10. Evropski kongres gozdne pedagogike pod naslovom "Quo vadis gozdna pedagogika - Izzivi in priložnosti v prihodnosti".
Preberi več >
 
21.09.2015

Zaključna delavnica projekta ManFor C.BD

9. Septembra 2015 je v okviru projekta Life+ ManFor C.BD na Gradu Snežnik in bližnjem testnem območju projekta potekala zaključna delavnica.
Preberi več >
 
18.09.2015

Noč raziskovalcev 2015

Noč raziskovalcev je vseevropski dogodek, ki se odvija v večini evropskih držav na isti dan. Lani se je dogodek zvrstil na več kot 600 lokacijah in v več kot 300 evropskih mestih hkrati! Bodite tudi vi del tega nepozabnega doživetja.
Preberi več >
 
09.09.2015

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR KANDIDATA ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA KOORDINATOR PROJEKTOV VII/2

V okviru mednarodnega projekta bo zaposleni opravljal naloge koordinatorja diseminacijskih aktivnosti znotraj projekta in naloge projektnega predstavnika za javnost. Organiziral in/ali izvajal bo dogodke namenjene diseminaciji projekta in komuniciral z deležniki.
Preberi več >
 
01.09.2015

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA »VODILNI STROKOVNI SODELAVEC Z DOKTORATOM«

Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi javnega razpisa Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju ARRS) z naslovom “Spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti” v letu 2015 objavlja prosto delovno mesto Vodilni strokovni sodelavec z doktoratom.
Preberi več >
 
19.08.2015

LETO 2015 – Mednarodno leto tal

Generalna skupščina Združenih narodov je 20. decembra 2013 razglasila 5. december za Svetovni dan tal in leto 2015 za Mednarodno leto tal.
Preberi več >
 
19.08.2015

AGRA 2015

Med 22. in 27. avgustom 2015 bo med razstavljavci na 53. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Obiščite nas v hali "A"!
Preberi več >
 
10.06.2015

Teden gozdov

Ob tednu gozdov sta Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije povabila v Gozd eksperimentov.
Preberi več >
 
21.05.2015

Polna premerba v Krakovskem pragozdu

20. maja 2015 je Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Brežice organiziralo polno premerbo Krakovskega pragozda. Delovne akcije se je udeležila tudi ekipa Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
20.05.2015

ICP FORESTS znanstvena konferenca in 31. Task Force srečanje

Med 19. in 21. majem 2015 Gozdarski inštitut Slovenije so-organizira z MKGP in ICP FORESTS znanstveno konferenco z naslovom "Long-term trend and effects of air pollution on forest ecosystems, their services, and sustainability" (20. maj 2015) ter 31. Task Force srečanje (21.-22. Maj 2015).
Preberi več >
 
13.05.2015

Z DELAVNICO POGLED NA ŽLED O GOZDNOGOSPODARSKIH IN GOZDNOGOJITVENIH UKREPIH PO ŽLEDU

Delavnica je namenjena prenosu znanja, sodelovanju med različnimi deležniki na področju gozdarstva, kar je izpostavil tudi prof. dr. Janez Krč, prodekan Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF UL: »Na mnoge ključne dejavnike, na vrsto poškodb in na intenzivnost žledoloma gozdarji ne moremo vplivati. Nekateri dejavniki pa še ostajajo pod našim vplivom, njihovo poznavanje nam omogoča dolgoročno preventivo s prilagojenim gojenjem in gospodarjenjem z gozdom ter vsaj do neke mere zmanjšanje prihodnjih škod.«
Preberi več >
 
12.05.2015

Poročilo o obisku delegacije gozdarskih strokovnjakov iz Butana

V tednu od 4. do 8. maja 2015 je Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) gostil delegacijo gozdarskih strokovnjakov iz Butana.
Preberi več >
 
04.05.2015

Obisk delegacije iz Butana v Sloveniji

Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z MZZ v tedno med 4. in 8. majem gosti delegacijo iz kraljevine Butan.
Preberi več >
 
17.04.2015

Novi doktoranti Gozdarskega inštituta Slovenije v letu 2015

V letošnjem letu so doktorske disertacije uspešno zagovarjali že trije raziskovalci Gozdarskega Inštituta Slovenije: dr. Robert Robek, dr. Ines Štraus in dr. Andrej Verlič. V letu 2015 bomo na Gozdarskem inštitutu Slovenije pridobili 5 ali 6 novih doktorjev znanosti, s čimer bo naša skupnost narasla na 40 doktorjev znanosti, kar je več kot polovica zaposlenih na Inštitutu. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo na nove doktorante ponosni in jim čestitamo.
Preberi več >
 
14.04.2015

Nova doktorica znanosti na GIS: dr. Ines Štraus

V torek, 14.4.2015 je v sejni sobi Dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani iz teme: »Vpliv temperature in CO2 na dinamiko rasti in celično aktivnost ektomikoriznih gliv pri bukvi Fagus sylvatica L.« doktorirala Ines Štraus.
Preberi več >
 
07.04.2015

2. naravoslovni dan na GIS

Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo letos drugič gostili učence petega razreda Osnovne šole Šmartno. Učenci so se seznanili z vsebinami, povezanimi z gozdom, gozdarstvom in procesi v naravnem okolju.
Preberi več >
 
11.03.2015

IFSA Winter Meeting 2015 na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije je v okviru mednarodnega srečanja gozdarskih študentov »Winter Meeting of Forestry Students 2015« organiziral predavanja in delavnice z naslovom »Dan na Gozdarskem inštitutu Slovenije«.
Preberi več >
 
10.03.2015

Gozdne ekosistemske storitve: njihovo ekonomsko vrednotenje in pasti, ki lahko sledijo

Anže Japelj je za več kot 30 študentov iz 12 evropskih držav pripravil predavanje z naslovom "Gozdne ekosistemske storitve: njihovo ekonomsko vrednotenje in pasti, ki lahko sledijo". Predstavitev je bila del uvodnih predstavitev na IFSA Winter Meetingu 2015.
Preberi več >
 
25.02.2015

Slovo od dr. Mirana Časa

Z žalostjo v srcu sporočamo, da nas je po hudi bolezni zapustil dr. Miran Čas.
Preberi več >
 
07.01.2015

Sečnja in spravilo v okolici Gozdarskega inštituta Slovenije

Te dni so se gozdu v okolici Gozdarskega inštituta Slovenije znova začela sanacijska dela. Morebitne sprehajalce v tem delu Rožnika opozarjamo na povečano previdnost.
Preberi več >
 
06.11.2014

1. srečanje Razvojne skupine Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije

V sredo, 5. 11. 2014 je bilo na Gozdarskem inštitutu Slovenije organizirano PRVO SREČANJE RAZVOJNE SKUPINE za področje gozdne pedagogike oziroma odprtega učnega okolja z namenom sodelovanja, povezovanja, mreženja idej in dobrih praks
Preberi več >
 
03.11.2014

Predstavitev knjige Pragozd na Gozdarskem inštitutu

V sredo, 29. oktobra 2014, je v veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije v organizaciji GIS in Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekala predstavitev knjige Pragozd.
Preberi več >
 
31.10.2014

Znanstveni posvet o gozdarstvu in lesarstvu: Gozd in les

V petek, 24.10.2014, je na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v organizaciji IV. razreda za naravoslovne vede SAZU in Gozdarskega inštituta Slovenije potekal znanstveni posvet o gozdarstvu in lesarstvu z naslovom Gozd in les
Preberi več >
 
21.10.2014

Strokovni posvet: "Hortikultura – možnosti, priložnosti, primerih dobrih praks s temo DREVESA, NAŠE BOGASTVO"

V sredo, 15. oktobra 2014 je na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje potekal strokovni posvet z naslovom »Hortikultura – možnosti, priložnosti, primerih dobrih praks s temo DREVESA, NAŠE BOGASTVO«. Na posvetu so svoje delo predstavili raziskovalci in predstavniki prakse iz področij hortikulture, kmetijstva, gozdarstva in varstva okolja. Med drugimi sta predstavitvi imela tudi člana Oddelka za gozdno fiziologijo in genetiko Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Peter Železnik in dr. Gregor Božič.
Preberi več >
 
07.10.2014

Znanost in praksa – za gozdno lesne verige

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za Gozdno tehniko in ekonomiko, je ob zaključku projekta PER-LES v torek, 30.9.2014 skupaj s partnerji organiziral strokovni posvet.
Preberi več >
 
01.10.2014

Gozdarski inštitut Slovenije na Noči raziskovalcev

Na Noči raziskovalcev 2014, ki je potekala 26. septembra, smo sodelovali tudi raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije. Del vsebin smo predstavili na prireditvenem prostoru v Ljubljani.
Preberi več >
 
29.09.2014

Delavnica "Določitev ukrepov za zagotavljanje genetskega varstva gozdov"

V četrtek, dne 25.9.2014, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije (GIS) v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) organizirali delavnico ob zaključku projekta CRP V3-1140 z naslovom: "Določitev ukrepov za zagotavljanje genetskega varstva gozdov".
Preberi več >
 
26.09.2014

Odlični v znanosti 2013 – predstavitev dosežkov s področja biotehniških raziskav v sklopu vseevropskega projekta Noč raziskovalcev

V petek, 26.9.2014 je Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenijev sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije in portalom Videolectures.net v veliki dvorani Gozdarskega inštituta organizirala predstavitve znanstvenih dosežkov v letu 2013 z naslovom: "Odlični v znanosti 2013 – predstavitev dosežkov s področja biotehniških raziskav v sklopu vseevropskega projekta Noč raziskovalcev".
Preberi več >
 
25.09.2014

Konferenca ob zaključku projekta EMoNFUr

Ob koncu LIFE+ projekta EMoNFUr smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije v organizaciji Oddelka za gozdno ekologijo pripravili zaključno konferenco s predstavitvijo rezultatov. Srečanja se je udeležilo okoli štirideset predstavnikov sodelujočih inštitucij iz Slovenije in Italije.
Preberi več >
 
09.09.2014

Test lesnih peletov na slovenskem trgu 2014

Zveza potrošnikov Slovenije je v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije tudi v letu 2014 preverila kakovost lesnih peletov, ki so naprodaj v večjih trgovskih centrih po vsej Sloveniji.
Preberi več >
 
08.09.2014

Kakovost pelet slovenskih proizvajalcev 2014

Ker je bilo število slovenskih proizvajalcev v testu pelet iz leta 2013 skromno, smo k sodelovanju povabili vsa evidentirana podjetja v Sloveniji, ki so se ob začetku leta 2014 ukvarjala s proizvodnjo palet. Zanimanje jih je izkazalo osem.
Preberi več >
 
03.09.2014

Sečnja v okolici Gozdarskega inštituta Slovenije

V okolici Gozdarskega inštituta Slovenije se nadaljujejo sanacijska dela v gozdu na območju Rožnika, ki ga je februarja 2014 prizadel žled.
Preberi več >
 
29.08.2014

Smrekov lubadar na območju Mosteca

V neposredni bližini gostišča v Mostecu in v njegovi okolici so se prekomerno namnožili smrekovi lubadarji, zato na tem območju Zavod za gozdove Slovenije izvaja sečnjo dreves.

(vir: http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/90711/detail.html)
Preberi več >
 
21.08.2014

Life, Environmental and Geo Sciences Committee Opinion Paper

Career Paths in Multidisciplinary Research
Preberi več >
 
21.08.2014

Računski pripomoček za lesna goriva

Za enostavnejše preračunavanje med različnimi enotami, ki se uporabljajo pri lesni biomasi, smo na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko pripravili pripomoček v obliki računalniškega programa.
Preberi več >
 
02.07.2014

Strokovna delavnica projekta NEWFOR

19. junija 2014 je v sklopu mednarodnega projekta NEWFOR na območju Begunjščice potekala strokovna delavnica. Na njej so udeleženci razpravljali o novih tehnologijah na področju daljinskega zajema prostorskih podatkov in možnostih uporabe pri upravljanju z gozdom ter načrtovanju gozdne proizvodnje.
Preberi več >
 
02.07.2014

Napovedi o zdravju gozdov

Registrirali smo spletno revijo z naslovom Napovedi o zdravju gozdov.
Preberi več >
 
23.06.2014

Uporaba zračnega laserskega skeniranja površja v gozdarstvu

Zračno lasersko skeniranje površja ALS (ang. Airborne Laser Scanning) se uporablja v različnih prostorskih vedah – vse pogosteje tudi v gozdarstvu. Na ta način lahko hitro pridobimo množico podatkov o gozdnem ekosistemu na velikih območjih.
Preberi več >
 
19.06.2014

Zaključna konferenca mednarodnega LIFE+ projekta EMoNFUr »Urbani gozdovi – pljuča mest«

Sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije so se 17.6.2014 udeležili zaključne konference mednarodnega LIFE+ projekta EMoNFUr (www.emonfur.eu) v Milanu z naslovom »Urbani gozdovi – pljuča mest«.
Preberi več >
 
16.06.2014

2. seminar "Gozd eksperimentov"

Po uspešni izvedbi prvega seminarja "Gremo v gozd" konec marca 2014, smo 11. junija 2014 zaradi velikega zanimanja tovrstno izobraževanje ponovili - tokrat z naslovom "Gozd eksperimentov".
Preberi več >
 
12.06.2014

JAVNI RAZPIS ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2014

Vpliv okoljskih sprememb na debelinsko rast bukve (Fagus sylvatica), hrasta (Quercus sp.) in smreke (Picea abies) z različnih produkcijsko sposobnih gozdnih rastišč v Sloveniji – s posebnim poudarkom na kakovosti lesa
Preberi več >
 
04.06.2014

Spletni portal z informacijami za sanacijo žledoloma

Te dni je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije odprla posebno spletno mesto (portal), na katerem lahko najdemo številne koristne informacije za sanacijo žledoloma.
Preberi več >
 
04.06.2014

Obisk vojaških atašejev

Vojaški atašeji v Sloveniji so v znak solidarnosti s posledicami žleda, v parku Gozdarskega inštituta Slovenije 4. junija 2014 posadili Brinarjevo jelko.
Preberi več >
 
02.06.2014

Strokovna ekskurzija v Nemčijo »Ujme v gozdovih«

S ciljem k čim uspešnejši sanaciji "naše" ujme, smo se gozdarji iz različnih slovenskih inštitucij, ki v Sloveniji pokrivajo področje gozdarstva, udeležili strokovne ekskurzije, ki je potekala v nemški deželi Baden – Württemberg.
Preberi več >
 
02.06.2014

Srečanje COST akcije FACESMAP na Finskem

Sredi maja 2014 je na Finskem potekalo srečanje COST akcije FACESMAP FP1201. V okviru srečanja smo spoznali različne organizacije, ki delujejo kot vezni člen med lastnikom gozdov, izvajalcem gozdnih del ter lesnopredelovalno industrijo.
Preberi več >
 
30.05.2014

Naravoslovni dan na Gozdarskem inštitutu Slovenije

30. maja 2014 smo v sklopu projekta EMoNFUr v Tednu gozdov za osnovnošolce OŠ Preserje pri Radomljah pripravili naravoslovni dan. Obiskalo nas je preko 60 učencev petih razredov.
Preberi več >
 
29.05.2014

Delavnica za osnovnošolce ob Tednu gozdov

Ob Tednu gozdov 2014 je Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije ter Univerzo v Ljubljani – Biotehniško fakulteto; Oddelek za lesarstvo, pripravil delavnico za učence osnovnih šol Bežigrad in Šiška.
Preberi več >
 
27.05.2014

Gozdarski inštitut Slovenije na prireditvi Tedna gozdov v Deželi kozolcev

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je v sodelovanju z občino Šentrupert ob začetku Tedna gozdov organiziral prireditev, ki je 24. maja 2014 potekala v Deželi kozolcev v Šentrupertu na Dolenjskem. Na prireditvi, se je predstavil tudi Gozdarski inštitut Slovenije.
Preberi več >
 
13.05.2014

Možnosti in omejitve pridobivanje biomase iz gozdov

Objavili smo končne rezultate Ciljnega raziskovalnega projekta: Možnosti in omejitve pridobivanje biomase iz gozdov.
Na spletni strani je zbrano različno gradivo, v katerem so podrobno predstavljene obravnavane vsebine in ugotovitve. Poseben poudarek je na predstavitvi različnih vidikov proizvodnje zelenih sekancev.
Preberi več >
 
06.05.2014

LIFE for EUROPEAN FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM – LIFEGENMON RAZVOJ SISTEMA MONITORINGA GENETSKE PESTROSTI GOZDNEGA DREVJA

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je v letu 2013 za sofinanciranje iz programa LIFE+ prejelo 34 projektnih predlogov in jih posredovalo Evropski komisiji. Evropska in odbor LIFE sta izmed skupno 225 prijav sprejela in potrdila tri slovenske projekte, med njimi LIFEGENMON – Razvoj Sistema monitoring genetske pestrosti gozdnega drevja, katerega koordinira Gozdarski institute Slovenije.
Preberi več >
 
09.04.2014

Projekt EMoNFUr je bil predstavljen na oddaji "Srečanja"

Enrico Calvo, vodja projekta EMoNFUr in Benedetto Selleri, italijanski tehnični koordinator projekta, so bili gostje oddaje "Srečanja", ki jo vodi Max Pavan na BergamoTV.
Preberi več >
 
08.04.2014

Gozdarski inštitut Slovenije s projektom EUFORINNO predstavljen tudi evropskim komisarjem, evropskim parlamentarcem in drugim deležnikom v Evropski uniji

S projektom EUFORINNO je Gozdarski inštitut Slovenije predstavljen v reviji MEP QUARTERLY, reviji Evropskega parlamenta, ki je usmerjena v zbliževanje raziskovalcev in zakonodajalcev. Kot je dejal Janez Potočnik, ko je bil še Komisar za znanost in raziskave, »raziskovanje danes niso le epruvete, periodične tabele ter znanstveniki v belih haljah, ampak predvsem inovativnost, globalizacija, izziv in priložnost. Raziskovanje je v Evropi povsem na vrhu prioritet in če želimo, da tam ostane, moramo znati pojasniti, kaj smo naredili z evropskim denarjem.«
Preberi več >
 
07.04.2014

Kolokvij prof. dr. Ivana Krefta z naslovom »Rastlinske beljakovine – nekoliko drugače«

Akademik, prof. dr. Ivan Kreft, je imel v ponedeljek, 31. 3. 2014, predavanje z naslovom »Rastlinske beljakovine – nekoliko drugače«. Predstavil je nekatere manj znane genetske in epigenetske dejavnike, pomembne pri sintezi rastlinskih beljakovin; pomen elementov (Zn, Se) pri uravnavanju sinteze in delovanja beljakovin; nove tehnike mikroskopiranja s protoni in sinhrotronskimi žarki, ter nekaj praktičnih vidikov uporabe rastlinskih beljakovin (pšenica, tatarska ajda na območju vzhodne Himalaje). Akademik prof. dr. Ivan Kreft je zaposlen na Gozdarskem inštitutu Slovenije v okviru projekta EUFORINNO.
Preberi več >
 
31.03.2014

1. Seminar "Gremo v gozd"

V četrtek, 27. marca 2014, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal seminar »Gremo v gozd«. Raziskovalci Gozdarskega inštituta (GIS) so v sodelovanju z Inštitutom za gozdno pedagogiko predstavili možnosti za izvajanje kreativnih in inovativnih aktivnosti v lokalnih okoljih, nove raziskovalne pristope raziskovalcev na GIS ter pomen narave za razvoj otroka. Seminarja se je udeležilo 91 udeležencev.
Preberi več >
 
24.03.2014

Nemške izkušnje iz sanacij v ujmah poškodovanih gozdov

Potem, ko je žled februarja 2014 v slovenskih gozdovih povzročil veliko škode, smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije sredi marca 2014 gostili nemška strokovnjaka, ki sta predstavila izkušnje in trenutne raziskave s področja sanacij gozdov ter kriznega upravljanja.
Preberi več >
 
24.03.2014

Iz znanosti za prakso v gozdni tehniki - nova številka biltena

V okviru raziskovalnega projekta PER-LES smo na Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko izdali novo številko informativnega biltena. V njem lahko v kratkih prispevkih izveste kar nekaj novosti povezanih s področji, ki jih obravnavamo v okviru delovnih nalog.
Preberi več >
 
06.03.2014

Na raziskovalni ploskvi "Rožnik" risinja uplenila srno

Sodelavec z Oddelka za gozdno ekologijo je v sredo, 5.3.2014 med rednim delom na raziskovalni ploskvi "Rožnik" našel srno, ki jo je uplenila risinja iz bližnjega Živalskega vrta.
Preberi več >
 
21.02.2014

Spremljanje onesnažil v ozračju (film)

V okviru Oddelka za gozdno ekologijo Gozdarskega inštituta Slovenije, poleg nekaterih drugih onesnažil v ozračju, spremljamo tudi ozon. Pripravili smo film, ki prikazuje potek dela tako na terenu, kot v Laboratoriju za gozdno ekologijo.
Preberi več >
 
17.02.2014

Srečanje projektne skupine ManFor C.BD v Arezzu

Skupina raziskovalcev Gozdarskega inštituta Slovenije se je 11. in 12. februarja 2014 v italijanskem Arezzu udeležila letnega plenarnega in tehničnega sestanka Life+ projekta ManFor C.BD.
Preberi več >
 
14.02.2014

Žled v Sloveniji februarja 2014 (film)

Tekom dni, ko se je Slovenija soočala z obsežnim žledenjem, je nastalo veliko fotografskega in filmskega gradiva. Objavljamo krajši film, ki celovito prikazuje vremenske razmere in nastalo škodo na območju Zaplane nad Vrhniko.
Preberi več >
 
11.02.2014

Ocenjevanje škode po žledolomu z brezpilotnim letalom

V prvih dneh februarja 2014 je žled v Sloveniji povzročil veliko težav - poškodovani so bili tudi gozdovi. Gozdarski inštitut Slovenije je v želji po čim boljši oceni poškodovanosti in glede na obsežnost poškodb tudi optimalnem pristopu, uporabil sodobno metodo daljinskega zaznavanja.
Preberi več >
 
04.02.2014

Intervencije ob februarskem žledenju

V delno ali povsem podrtem drevju so zaradi obremenitev prisotne sile, ki lahko ob sprostitvi povzročijo nepredvidene reakcije. Dela v tako poškodovanih gozdovih naj bi se lotevali le usposobljeni in ustrezno opremljeni izvajalci.
Za varnejše delo smo zbrali nekaj literature, koristnih povezav in napotkov.
Preberi več >
 
03.02.2014

Izjava Gozdarskega inštituta Slovenije v zvezi poškodbami gozdov zaradi žleda

Po prvih poročilih ocenjujemo, da je žled od 30. 1. 2014 do 3. 2. 2014 povzročil poškodbe gozdov v obsegu in količini, ki je večja od kadarkoli zabeležene v zgodovini slovenskega gozda.
Preberi več >
 
23.01.2014

Izjemen znanstveni dosežek dr. Petra Prislana na področju Gozdarstva, lesarstva in papirništva za leto 2012

Na predstavitvi izjemnih znanstvenih dosežkov 2012, ki ga je organizirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v prostorih Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani je sodelavec Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko na GIS dr. Peter Prislan predstavil delo z naslovom Sekundarne spremembe v tkivih skorje pri navadni bukvi (Fagus sylvatica). Delo je bilo opravljeno v okviru doktorske disertacije dr. Petra Prislan in je bilo objavljeno v priznani reviji Holzforschung (vol. 66, pp. 131–138, 2012).
Preberi več >
 
13.01.2014

SIMWOOD - trajnosten in inovativen pristop k mobilizaciji lesa

Z namenom mobilizacije neizkoriščenih potencialov gozdov, se je začel mednarodni raziskovalni projekt SIMWOOD, ki ga EU sofinancira v okviru 7. okvirnega programa.
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko GIS bo pokrival raziskovalne vsebine in sodeloval pri razvoju informacijskega sistema ter prenosu dobrih praks.
Preberi več >
 
13.01.2014

Prenova sistema OSLIS - Osrednjega slovenskega lovskega informacijskega sistema

Gozdarski inštitut Slovenije je v letu 2013 zaključil z nadgradnjo sistema OSLIS, Osrednjega slovenskega lovskega informacijskega sistema, ki omogoča različne tabelarične, grafične in kartografske izpise upravljanja oziroma odvzema divjadi v Sloveniji. Sistem OSLIS, ki je bil leta 2009 vzpostavljen v okviru Javne gozdarske službe na GIS, je namenjen informacijski in podatkovni podpori izdelavi načrtov upravljanja z divjadjo. V letu 2013 smo z uporabo najmodernejše informacijske tehnologije sistem uspešno nadgradili. V zaprtem delu sistem omogoča primerjavo plana in realizacije odvzema ter različne načine iskanja in prikazovanja podatkov v obliki tabel, grafov in kart, vse do nivoja lovišča, kar naj bi bilo v pomoč pri izdelovanju načrtov upravljanja z divjadjo. V javnem delu pa so na razpolago podatki o odvzemu divjadi združeni na nivo Slovenije in lovsko-upravljavskega območja. Sistem je dostopen na spletni strani oslis.gozdis.si.
Preberi več >
 
07.01.2014

Poročilo o izvedbi del v urbanem gozdu v Mestni občini Ljubljana v letih 2012 in 2013

Podjetje Tisa d.o.o. je kot glavni izvajalec sečnje v urbanih gozdovih, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana, v letu 2012 in 2013 izvedlo vse sanitarne sečnje po odločbah Zavoda za gozdove Slovenije, kot tudi delno izvedlo redno sečnjo znotraj krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib.
Preberi več >
 
03.01.2014

S srečanjem nacionalnih kontaktnih točk v okviru projekta EUFORINNO smo uspešno zaključili prvo polno projektno leto in leto 2013

Gozdarski inštitut Slovenije v okviru projekta EUFORINNO s pomočjo partnerjev v projektu izpopolnjuje svojo znanstveno odličnost in si prizadeva za dosego zastavljenega projektnega cilja, ki je hkrati razvojni cilj inštituta, postati vodilna gozdarska znanstvena institucija s v JV Evropi s področja ohranjanja gozdnih genskih virov, raziskav biodiverzitete na različnih nivojih ter dinamike ogljika v času in prostoru. Z namenom povezovanja in širjenja pridobljenega znanja in izkušenj v okviru projekta EUFORINNO so raziskovalci na GIS identificirali potencialne partnerje – kontaktne osebe v različnih državah, predvsem državah JV EVROPE. Kot kontaktne točke so bili izbrani odlični znanstveniki in drugi predstavniki posameznih držav, na osnovi svojih odličnih znanj in izkušenj s področja raziskovanja, že vpeljanega sodelovanja v preteklosti ter svoje vodilne vloge na področju gozdarstva v svoji državi. V Slovenijo so tako v nedeljo, 15. decembra 2013, prispeli mag. Jurant Dika iz Makedonije, prof. dr. Phil Aravanopoulos iz Grčije, prof. dr. Ibrahim Ortas iz Turčije, akad. prof. dr. Alexander Alexandrov iz Bolgarije, prof. dr. Cristina Maria Houghton Cruz iz Portugalske, dr. Elvin Toromani iz Albanije, dr. Ionel Popa iz Romunije, dr. Lászlo Nagy iz Madžarske, prof. dr. Dalibor Ballian iz Bosne in Hercegovine, prof. dr. Davorin Kajba in dr. Mladen Ivanković iz Hrvaške ter prof. dr. Saša Orlović in dr. Andrija Pilipović iz Srbije.
Preberi več >
 
19.12.2013

Obisk hrvaške delegacije, namenjen obravnavanju zakonodaje s področja gozdnega semenarstva in drevesničarstva

V sredo, 18. 12. 2013, je Gozdarski inštitut Slovenije skupaj s predstavniki Ministrstva za kmetijstvi in okolje Republike Slovenije, sektorja za gozdarstvo, obiskala hrvaška delegacija Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo, Republike Hrvaške, sektorja za gozdarstvo. Poleg splošne predstavitve inštituta in možnosti sodelovanja je bil obisk namenjen predvsem obravnavanju obstoječe in nove zakonodaje s področja gozdnega reprodukcijskega materiala (GRM).
Preberi več >
 
20.09.2013

Delavnica o intenzivnem spremljanju stanja gozdov

V četrtek, 19. septembra 2013 smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije organizirali delavnico v okviru nalog LIFE+ projektov EMoNFur in MANFOR C.BD ter Javne gozdarske službe.
Preberi več >
 
26.08.2013

Gozdarski inštitut Slovenije na sejmu Agra 2013

Na kmetijsko živilskem sejmu Agra 2013, ki v Gornji Radgoni poteka od sobote 23. do četrtka 29. avgusta 2013, sodeluje tudi Gozdarski inštitut Slovenije. Predstavlja se na stojnici št. 5.
Preberi več >
 
16.07.2013

Izjemen dosežek dr. Barbare Piškur na področju Gozdarstva, lesarstva in papirništva za leto 2011

Na Predstavitvi izjemnih znanstvenih dosežkov 2011, ki ga je organizirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti je sodelavka Oddelka za varstvo gozdov GIS dr. Barbara Piškur predstavila delo z naslovom Vpliv inokulacije z glivo Pleurotus ostreatus na razgradnjo in glivno kolonizacijo lesa.
Preberi več >
 
15.07.2013

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) in Gozdarski inštitut Slovenije

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je uvrstila Gozdarski inštitut Slovenije (Oddelek za varstvo gozdov, kontaktni osebi za GIS: dr. Barbara Piškur, prof. dr. Dušan Jurc) na seznam institucij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 178/2002.
Preberi več >
 
26.06.2013

Biomasa - bilten projekta Proforbiomed

V junijski številki biltena Biomasa, ki nastaja v okviru raziskovalnega projekta Proforbiomed izpostavljamo zanimivejše novice s področja lesne biomase.
Preberi več >
 
18.06.2013

DEMO Gozd-Les

V Šentrupertu na Dolenjskem je 14. junija 2013 potekala velika demonstracija gozdarske opreme in mehanizacije (DEMO gozd – les), ki so jo organizirali Društvo lastnikov gozdov Mirenske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije, Zavod za godove Slovenije in Občina Šentrupert.
Preberi več >
 
10.06.2013

NEWFOR - poročilo o delu na projektu

Objavljamo kratke novice o delu v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta, v katerem sodeluje 14 inštitucij iz 6-ih alpskih držav.
Preberi več >
 
05.06.2013

Najnovejši podrobni rezultati analiz kakovosti lesnih pelet

Objavljamo poročilo s podrobnimi podatki o testiranju in kakovosti lesnih pelet.
Preberi več >
 
05.06.2013

Delavnica projekta BIOEUPARKS

V Podsredi je bila 31. maja 2013 organizirana delavnica, katere namen je bil predstaviti ideje projekta, osnove rabe lesne biomase ter »poti« od panja do peči.
Preberi več >
 
04.06.2013

Na znanstvenem srečanju je potekala tudi okrogla miza problematika znanstvenega publiciranja na področju gozdarstva lesarstva in papirništva

V četrtek, 30. maja 2013, je v okviru znanstvenega srečanja Gozd in les: Certificiranje v gozdarstvu in lesarstvu potekala tudi okrogla miza z naslovom: Problematika znanstvenega publiciranja na področju gozdarstva lesarstva in papirništva. Okrogle mize sta se poleg urednikov slovenskih znanstvenih revij s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva, prof. dr. Miha Humarja, odgovornega urednika revije Les, dr. Tineta Grebenca, odgovornega urednika revije Acta Silvae et Ligni (prej Zbornik gozdarstva in lesarstva), akad. dr. Mitja Zupančiča, odgovornega urednika Folia Biologica et Geologica, Petre Pribil Bašin, odgovorne urednice revije Papir, udeležila tudi dr. Primož Pristovšek, vodja Sektorja za raziskovalno infrastrukturo in mednarodno sodelovanje pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS ter prof. dr. Primož Južnič, predstojnik Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. Okroglo mizo je povezoval dr. Primož Simončič, direktor Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
04.06.2013

Analiza kakovosti lesnih pelet v Sloveniji

4. junija 2013 so bili predstavljeni rezultati raziskave kakovosti lesnih pelet v Sloveniji.
Preberi več >
 
04.06.2013

Znanstveno srečanje Gozd in les v letu 2013 o certificiranju v gozdarstvu in lesarstvu

V četrtek, 30 maja 2013, je v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije potekalo znanstveno srečanje Gozd in les: Certificiranju v gozdarstvu in lesarstvu. Enodnevnega znanstvenega srečanja s skupnim naslovom GOZD in LES se je udeležilo preko 70 raziskovalcev in strokovnjakov s področja gozdarstva, lesarstva in papirništva. Srečanje sta skupaj organizirala Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Gozdarski inštitut Slovenije, sodeloval pa je tudi Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Zbrane je v otvoritvenem govoru nagovoril tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan.
Preberi več >
 
04.06.2013

V okviru znanstvenega srečanja tudi razstava Acta Silvae et Ligni100

Otvoritev razstave znanstvene revije s področja gozdarstva in lesarstva Acta Silvae et Ligni je bila v okviru znanstvenega srečanja Gozd in les: Certificiranje na področju gozdarstva in lesarstva ter okrogle mize: Problematika znanstvenega publiciranja na področju gozdarstva, lesarstva in papirništva.

Namen razstave je prikazati bogato zgodovine znanstvene revije Acta Silvae et Ligni, ki se je ob ustanovitvi imenovala Izvestja, leta 1973 pa preimenovala v Zbornik gozdarstva in lesarstva.
Preberi več >
 
20.05.2013

Drugi mednarodni Dan očarljivih rastlin (Fascination of Plants Day), 17. maj 2013

Drugi mednarodni Dan očarljivih rastlin ali v izvirniku Fascination of Plants Day se je odvijal pod okriljem evropske organizacije za raziskave rastlin EPSO (European Plant Science Organisation). Cilj pobude je rastline in znanosti, ki jih preučujejo, približati čim širši javnosti, da se bo čim več ljudi po vsem svetu zavedalo pomena znanosti o rastlinah za kmetijstvo, trajnostno proizvodnjo hrane, vrtnarstvo, gozdarstvo in za proizvodnjo neživilskih izdelkov, kot so papir, les, kemikalije, energija in farmacevtski izdelki ter vloge rastlin pri ohranjanju okolja.
Preberi več >
 
17.05.2013

16. konferenca Evropskega foruma za urbano gozdarstvo (EFUF), Milano, Italija, maj 2013

V začetku maja je v Milanu potekala konferenca Evropskega foruma za urbano gozdarstvo, ki so se je v okviru projekta EMoNFUr udeležili tudi predstavniki Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
30.04.2013

Vloga lesa ter biomase v prizadevanjih za zniževanje izpustov CO2

V sredo, 8. 5. 2013 bomo na Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli strokovno srečanje z naslovom Vloga lesa ter biomase v prizadevanjih za zniževanje izpustov CO2. Srečanje sta organizirala Kmetijsko gozdarska zbornica ter Gozdarski inštitut Slovenije.
Preberi več >
 
11.04.2013

XXX. gozdarski študijski dnevi – POGLEDI GOZDARSTVA NA KRČENJE GOZDOV

V sredo, 10. aprila 2013, so na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani, potekali XXX. gozdarski študijski dnevi, ki so se jih s prispevki udeležili tudi raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije (GIS). Prispevke so v soavtorstvu pripravili Laura Žižek Kulovec, Saša Vochl, dr. Andreja Ferreira in dr. Andrej Kobler.
Preberi več >
 
11.04.2013

ICP Forest - v sredo predstavitev »krožnih testov« za tla, vodo in foliarne vzorce ter ločeni delavnici, prva za delovno skupino strokovnjakov za tla in talne raztopine in druga za delovno skupino strokovnjakov za depozite

Gozdarski inštitut Slovenije v tem tednu gosti srečanje Combined Expert Panel Meeting on Foliage and Litterfall / Soil and Soil Solution / Deposition / Working Group on QA/QC. V sredo, 10. aprila 2013, se je srečanje ekspertnih skupin začelo s predstavitvijo » rezultatov krožnih testov« za tla, vode in foliarne vzorce. Popoldan so se udeleženci srečanja ICP Forest razdelili v dve skupini, prva za delovno skupino strokovnjakov za tla in talne raztopine in druga za delovno skupino strokovnjakov za depozite. Srečanje je potekalo v Veliki sejni sobi Gozdarskega inštituta Slovenije, popoldan pa tudi v Veliki sejni sobi Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
10.04.2013

ICP Forest - v torek je potekala delavnica ekspertov za listje, iglice in opad

Gozdarski inštitut Slovenije v tem tednu gosti srečanje Combined Expert Panel Meeting on Foliage and Litterfall / Soil and Soil Solution / Deposition / Working Group on QA/QC. V torek, 9. aprila 2013, se je srečanje ekspertnih skupin začelo s pozdravnim nagovorom direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Primoža Simončiča. Srečanje je potekalo v Veliki sejni sobi Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
09.04.2013

V Ljubljani zaključena dvodnevna delavnica v okviru projekta RegioPower

V sredo, 3. in četrtek, 4. aprila 2013, je potekala 3. delavnica interdisciplinarnega projekta RegioPower »Gozdovi za multiple potrebe družbe, vključno z okrepljeno produktivnostjo in optimizirano rabo gozdne mase«. Projekt znotraj tega raziskuje temo »Usklajevanje konfliktnih interesov rabe tal, vključno s povečano proizvodnjo mase za bio-energijo in gozdarsko industrijo, in potrebami družbe«.
Delavnice je tokrat potekala v Ljubljani, v organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije.
Preberi več >
 
09.04.2013

ICP Forest – prvi dan ekskurzija v jugozahodni del Slovenije

Gozdarski inštitut Slovenije v tem tednu gosti srečanje Combined Expert Panel Meeting on Foliage and Litterfall / Soil and Soil Solution / Deposition / Working Group on QA/QC. Srečanje se je začelo v ponedeljek, 8. aprila 2013, s strokovno ekskurzijo v Škocjanske jame.
Preberi več >
 
08.04.2013

Projekt EMoNFUr predstavljen v glasilu Ljubljana

Projekt EMoNFUr – »Zasnova mreže za spremljanje stanja nižinskega gozda in pogozditev v urbanem prostoru v Lombardiji in urbanega gozda v Sloveniji« je nastal z namenom vzpostavitve zasnove mreže za spremljanje stanja urbanih in periurbanih gozdov v Sloveniji v italijanski deželi Lombardiji in v Sloveniji. Vodilna misel projekta je predstavitev urbanih gozdov meščanom, lokalnim interesnim skupinam in drugim deležnikom v lokalnem okolju, predvsem povečati osveščenost o vlogi urbanih gozdov tudi pri blažitvi podnebnih sprememb.
Preberi več >
 
30.03.2013

Mitja Ferlan je postal nov doktor znanosti s področja gozdarstva

V petek, 29. marca 2013, je Mitja Ferlan zagovarjal svojo doktorsko nalogo z naslovom »Spremljanje toka ogljika v Kraških ekosistemih z mikrometeorološkimi metodami (eng: The Use of Micro-Meteorogical Methods for the Monitoring of the Carbon Fluxes in Karst Ecosystems)«.
Preberi več >
 
27.03.2013

JESENKOVO NAGRADO ZA ŽIVLJENJSKO DELO PREJEL PROF. FRANC BATIČ, SODELAVEC INŠTITUTA IN MENTOR ŠTEVILNIM RAZISKOVALCEM NA INŠTITUTU

V četrtek, 14. marca 2013, je v Zbornični dvorani Biotehniške fakultete (BF) potekala slavnostna podelitev Jesenkovih nagrad, ki jo je za življenjsko delo prejel prof. dr. Franc Batič. Slavnostni govornik na podelitvi je bil bivši rektor Univerze v Ljubljani, bivši dekan Biotehniške fakultete, izredni član SAZU redni profesor Boris Sket.
Preberi več >
 
26.03.2013

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE SODELOVAL V ODDAJI TELEVIZIJE SLOVENIJA UGRIZNIMO ZNANOST

Na Televiziji Slovenija je bila v četrtek, 21. marca 2013, v oddaji Ugriznimo znanost osrednja tema kakovost zraka. Prispevek je povezovala novinarka Anja Čuček, v njem so sodelovali strokovnjaki Gozdarskega inštituta Slovenije in Agencije RS za okolje. Po uvodni predstavitvi o onesnažilih v zraku, ki jo je podala mag. Tanja Bolte, so dr. Primož Simončič, Andrej Verlič in Daniel Žlindra pojasnili vlogo gozda pri zagotavljanju kakovosti zraka v mestu.
Preberi več >
 
22.03.2013

V DOBRI URI Z ANDREJEM, PREDVAJANI NA TELEVIZIJI SLOVENIJA, PREDSTAVLJENE TUDI DEJAVNOSTI INŠTITUTA – DENDROKRONOLOGIJA IN GOZDNA EKOLOGIJA

V Oddaji Dobra ura z Andrejem je bila osrednja tema gozd v Sloveniji. V oddaji so sodelovali tudi sodelavci Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Urša Vilhar in doc. dr. Tom Levanič.
Preberi več >
 
26.02.2013

Začetek COST akcije FP1204, akcije o pristopih k zeleni infrastrukturi

COST (Evropsko sodelovanje na področju znanosti in tehnologije) je eden izmed najdlje trajajočih evropskih okvirov, ki podpira sodelovanje med znanstveniki in raziskovalci v Evropi). V četrtek, 14. februarja 2013, se je v Bruslju začela akcija FP1204 - "Pristop zelene infrastrukture: povezava z okoljskega in socialnega vidika pri proučevanju in upravljanju urbanih gozdov".V akciji sodeluje 32 evropskih držav ter Združene države Amerike, Kanada, Alžirija, Armenija kot zunanje države, ki niso članice COST. Tudi FAO se je pridružil pobudi.
Preberi več >
 
25.02.2013

S podelitvijo priznanj zaključek projekta »Mladi v evropskih gozdovih« za leto 2012

V petek, 22. februarja 2013, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekalo zaključno srečanje mednarodnega mladinskega tekmovanja »Mladi v evropskih gozdovih«, ki ga v Sloveniji koordinirata Gozdarski inštitut Slovenije in Zveza tabornikov Slovenije. Srednješolce, ki so se udeležili tako regionalnega, nacionalnega kot mednarodnega tekmovanja je pozdravil dr. Primož Simončič, direktor GIS. Nato pa so srednješolci in njihovi mentorji prejeli priznanja za uspešno udeležbo na tekmovanju, ki je usmerjeno v spoznavanje gozdov in zavarovanih območij v Evropi.
Preberi več >
 
12.02.2013

NOVI DIREKTOR GOZDARSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE, DR. PRIMOŽ SIMONČIČ, SE JE PREDSTAVIL ZBORU DELAVCEV

V torek, 12. februarja 2013, se je Zboru delavcev Gozdarskega inštituta Slovenije predstavil nov direktor GIS, dr. Primož Simončič, ki je bil imenovan na 47. redni seji vlade, dne 1. februarja 2013. Delavce je v kratkem nagovoru pozdravil v Veliki dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije: »V preteklem tednu smo prejeli tudi uradno obvestilo Vlade RS o mojem imenovanju za direktorja Gozdarskega inštituta Slovenije. O tem sem vas želel osebno obvestiti in pojasniti moje poglede na vodenje inštituta v prihodnje.«
Preberi več >

Izpostavljeno
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se