Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Novi doktoranti Gozdarskega inštituta Slovenije v letu 2015


Datum objave: 17.04.2015

V letošnjem letu so doktorske disertacije uspešno zagovarjali že trije raziskovalci Gozdarskega Inštituta Slovenije: dr. Robert Robek, dr. Ines Štraus in dr. Andrej Verlič.

20.2.2015 je dr. Andrej Verlič uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Dejavniki kakovosti in varnosti rekreacije v urbanem gozdu« na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire. Mentor in somentor pri nalogi sta bila doc. dr. Janez Pirnat in znan. svet. dr. Primož Simončič. Komisijo so sestavljali: prof. dr. Marko Polič (predsednik), izr. prof. dr. Krištof Oštir in doc. dr. Gregor Torkar (člana).

9.4.2015 je dr. Robert Robek na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire doktoriral iz teme: »Nosilnost vozišč grajenih gozdnih prometnic v Sloveniji«. Mentor doktorske disertacije je bil prof. dr. Igor Potočnik. Komisijo za zagovor so sestavljali: mentor prof. dr. Janez Krč (predsednik), prof. dr. Janez Žmavc in prof. dr. Dubravko Horvat (člana).

V torek, 14.4.2015 je v sejni sobi Dekanata Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani iz teme: »Vpliv temperature in CO2 na dinamiko rasti in celično aktivnost ektomikoriznih gliv pri bukvi Fagus sylvatica L.« doktorirala naša sodelavka dr. Ines Štraus pod mentorstvom prof. dr. Hojke Kraigher in somentorstvom prof. dr. Marka Krefta. Komisijo za zagovor so sestavljale prof. dr. Marjana Regvar (predsednica) ter članici prof. dr. Marina Dermastia in doc. dr. Andreja Urbanek Krajnc.

V letu 2015 bomo na Gozdarskem inštitutu Slovenije pridobili 5 ali 6 novih doktorjev znanosti, s čimer bo naša skupnost narasla na 40 doktorjev znanosti, kar je več kot polovica zaposlenih na Inštitutu. Na Gozdarskem inštitutu Slovenije smo na nove doktorante zelo ponosni in jim čestitamo.IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se