Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Poudarki Poročila o spremljanju stanja gozdov za leto 2019


Datum objave: 30.06.2020

Gozdarski inštitut Slovenije na različnih organizacijskih ravneh vsako leto izvaja popise drevesne in pritalne vegetacije, sledi spremembam zdravstvenega stanja dreves, popisuje poškodbe vegetacije zaradi ozona ter meri zračne usedline v in izven gozdov.

Glavni poudarki popisov v letu 2019:
  • Osutost krošenj najpomembnejših drevesnih vrst v Sloveniji se rahlo povečuje, a ostaja primerljiva s preteklimi leti.
  • Posledice žledoloma februarja 2014 so še vedno vidne, saj že od leta 2014 beležimo povečan delež poškodovanosti krošenj zaradi abiotskih dejavnikov in gliv, ki le počasi upada. Večjim naravnim motnjam je sledila tudi sanitarna sečnja in spravilo lesa, kar je pustilo očitne posledice na tleh in sestojih na IM ploskvah.
  • Poleg različnih prirastoslovnih in fizioloških parametrov dreves spremljamo tudi stanje poškodb zaradi ozona. Za leto 2019 lahko zapišemo, da je stanje slabše kot 2018, saj so bile poškodbe zaradi ozona opažene že na štirih intenzivno merjenih ploskvah.

Celotno poročilo je objavljeno v publikacijah.
IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se