Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Projekt Interreg BIOGOV


Datum objave: 23.05.2019Projekt BIOGOV poudarja pomen sodelovanja za uresničevanje politik varovanja naravne in kulturne dediščine


Namen projekta je uporaba participativnega upravljanja za izboljšanje politik in priprav politik naravne dediščine s sodelovanjem zainteresiranih strani. To hočemo doseči z medsebojnim deljenjem informacij, dialogom, deliberacijo in raziskovanjem novih modelov skupnega odločanja. Pričakovani rezultati so učinkovitejše politike zaradi izboljšanega upravljanja in široke podpore zainteresiranih strani. BIOGOV v Sloveniji se bo osredotočal na izvajanje participativnega upravljanja pri pripravi gozdnogospodarskih načrtov enot. Cilj projekta je imeti dva gozdnogospodarska načrta v Gorenjski regiji, kjer se bo za pripravo uporabil participativni način dela. Projekt BIOGOV vzpodbuja sodelovanje in diskusijo me deležniki po modelu Multi-stakeholder Partnership.

Projekt Interreg BIOGOV in projektne aktivnosti


Lansko leto smo na Gozdarskem inštitutu Slovenije začeli izvajati 4-letni evropski projekt BIOGOV (Celebrating Biodiversity Governance), ki ga financira Interreg Europe iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu sodeluje 8 držav, vodilni partner projekta prihaja iz Nizozemske.

Februarja 2019 smo se projektni sodelavci GIS srečali z izbranimi deležniki na bilateralnih sestankih z OE ZGS Ljubljana, OE ZGS Bled ter ZRSVN. Skupno smo identificirali deležnike ter ocenili njihovo aktivnost v procesu priprave GGN. Deležniki so dobili oceno glede na stopnjo pretekle vpetosti v proces, stopnjo zanimanja in moč vpliva. Identificirani deležniki so bili MKGP, MOP, MGRT, MZI, MK, ZGS, GIS, ZRSVN, ZVKDS, DRSV, občine, lastniki gozdov/združenja lastnikov gozdov, SiDG, lovska zveza/družine, izobraževalne in raziskovalne ustanove, industrijski obrati, nevladne organizacije, planinska zveza itd. Gozdarski strokovnjaki so poudarili kateri procesi in predpisi vplivajo na upravljanje z gozdom ter predlagali izboljšave. V drugem delu sestanka so deležniki identificirali in rangirali naravovarstvene izzive pri ukrepanju v gozdovih, ki bodo osnova za skupne delavnice z deležniki. Deležniki so tudi podali svoje predloge za boljšo implementacijo GGN. Naslednji koraki bodo zajemali skupne delavnice z deležniki, kjer se bodo srečali deležniki in skupaj diskutirali o problemih v procesu nastajanja GGN in naravovarstvenih izzivih.

Več informacij o projektu: dr. Marjana Westergren, marjana.westergren@gozdis.si.

Objavil: iztok Sinjur

  

Slika: Sestanek projektne skupine z deležniki na OE ZGS LJ in OE ZGS BledIzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se