Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

V Ljubljani zaključena dvodnevna delavnica v okviru projekta RegioPower


Datum objave: 09.04.2013

V sredo, 3. in četrtek, 4. aprila 2013, je potekala 3. delavnica interdisciplinarnega projekta RegioPower – A regional IT-based platform for bringing resource needs and land-based resource production together, ki ga slovensko imenujemo »Gozdovi za multiple potrebe družbe, vključno z okrepljeno produktivnostjo in optimizirano rabo gozdne mase«. Projekt znotraj tega raziskuje temo »Usklajevanje konfliktnih interesov rabe tal, vključno s povečano proizvodnjo mase za bio-energijo in gozdarsko industrijo, in potrebami družbe«.


Delavnica, ki so se jo udeležili vsi partnerji v projektu, je tokrat potekala v Ljubljani, v organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije. Zaključke delavnice sta podala Andrej Verlič in Anže Japelj, ki sta se kot organizatorja skupaj z ostalimi udeleženci slovenskega partnerja (dr. Primož Simončič, dr. Urša Vilhar in dr. Milan Kobal) udeležila omenjene delavnice: »Delavnice so se udeležili vsi partnerji v projektu, vodilni partner iz Nemčije ter partnerji iz Švedske, Finske, Slovenije ter predstavnik Evropskega gozdarskega inštituta in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Skupaj se je srečanja udeležilo 18 sodelujočih, ki so med dvodnevnim dogodkom razpravljali o izzivih s katerimi se srečujejo pri izpeljavi projekta ter pripravi krovnih metodologij in pristopov. Posebej so se udeleženci posvetili problematiki zbiranja podatkov o rabah tal, rastnih modelih za gozdove in preferencah javnosti glede ekosistemskih storitev. Ti podatki morajo transparentno kazati na stanje v modelnem območju in predstavljajo glavne vhode v načrtovalsko platformo GISCAME. Ta služi oblikovanju različnih scenarijev rabe tal v modelnih območjih in ovrednotenju vplivov, ki bi jih lahko imeli na oskrbo lokalnega gospodarstva z lignoceluloznimi viri in širše družbe z ostalimi ekosistemskimi storitvami.

Na delavnici so partnerji sprejeli načrt dela do naslednjega srečanja, ki bo potekalo novembra letos v Helsinkih. Dogovorili so se, da bodo skušali glavne rezultate projekta objaviti v mednarodni publikaciji, ki ima širok krog bralcev. Partnerji so sprejeli mejnike dela za naslednje polletno obdobje in delavnico pozno popoldan pripeljali do konca


Več o delavnici si lahko preberete v kratkem na spletni strani projekta http://www.eli-web.com/RegioPower/index.php?article=objectives&lang=english


Gozdarski inštitut Slovenije
Predstavitev projekta
Splošni cilj projekta RegioPower je razviti prototip inovativne programske platforme, ki bi služila moderaciji med (1) potrebami industrije po lignoceluloznih virih (hlodovina za lesne proizvode & bio-energija, in bio-energetski pridelki iz kmetijstva), (2) proizvodnjo lignoceluloznih virov, ki izhajajo iz proizvodnega potenciala tal (land-based production) in (3) družbenimi potrebami po preskrbi z ekosistemskimi storitvami v okviru regionalne rabe tal in sistema upravljanja rabe tal.

 

Več o projektu si lahko prebereta na spletni strani http://www.eli-web.com/RegioPower/index.php?article=objectives&lang=english


Bolj podrobno bodo partnerji v projektu raziskali osnove za razvoj in ponudbo orodij za moderacijo interesov med lastniki zemljišč (kdo potrebuje moje proizvode, koliko jih potrebuje sedaj in koliko jih bo v prihodnosti, kakšne kakovosti naj bodo), investitorji (kako zagotoviti trajnostno ponudbo z lignoceluloznimi viri), regionalnih načrtovalcev in upravljavcev (npr. ILE/LEADER) (kako uravnotežiti alokacijo zemljišč, da bi zagotovili preskrbo vseh ekoloških in socio-ekonomskih potreb), in prebivalcev (kaj so moje potrebe v okolju, v katerem je vredno živeti in ekološko-ekonomska trajnost).

 

Partnerji v projektu bodo z raziskavo podpirali regionalno optimalno alokacijo virov, vključno s porazdelitvijo virov (kdo potrebuje/nudi vire) in logističnimi aspekti (kako prenesti vire od proizvajalca do potrošnika).

Znotraj projekta se bo generiralo in nudilo znanje za optimizirano rabo tal, z namenom izboljšanja rabe komplementarno regionalnih potencialov za preskrbo z lignoceluloznimi viri iz gozdarskega in kmetijskega sektorja. To vključuje tudi poznavanje robustnosti preskrbe z viri, ki izhajajo iz proizvodne sposobnosti tal ter z ekosistemskimi storitvami v okviru Climate Change (CC) in potenciala za prispevek k blaženju tveganj, ki iz CC izhajajo.

Projekt je financiran v okviru tretjega razpisa iniciative WoodWisdom–Net 2 in petega javnega razpisa za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov iniciative ERA-NET BIO-ENERGY. V Sloveniji ga sofinancira  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Vodilni partner projekta RegioPower, ki bo predvidoma zaključen konec leta 2014, je Dresden University of Technology, Dept. Forest, Geo- and Hydrosciences. V Sloveniji je v projekt vključen Gozdarski inštitut Slovenije, nacionalni raziskovalni institut s področja gozdarstva.


 

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se