Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en
 

 

Vodja oddelka


 
  dr. Andreja Ferreira
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 28, andreja.ferreira@gozdis.si
Podrobnosti
 
  prof. dr. Hojka Kraigher
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 20, hojka.kraigher@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Nike Krajnc
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 17, nike.krajnc@gozdis.si
Podrobnosti
 
  prof. dr. Tom Tomislav Levanič
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 44, tom.levanic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Aleksander Marinšek
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 11, aleksander.marinsek@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Barbara Piškur
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 47, barbara.piskur@gozdis.si
Podrobnosti
 

Zaposleni


 
  Ajša Alagić
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 61, ajsa.alagic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Domen Arnič
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 15, domen.arnic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Marko Bajc
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 10, marko.bajc@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Tjaša Baloh
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 57, tjasa.baloh@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Mirko Baša
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 00, mirko.basa@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Gregor Božič
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 21, gregor.bozic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Ana Brglez
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 00, ana.brglez@gozdis.si
Podrobnosti
 
  doc. dr. Matjaž Čater
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 32, matjaz.cater@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Rok Damjanič
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 10, rok.damjanic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Maarten De Groot
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 65, maarten.degroot@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Zina Devetak
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 58, zina.devetak@gozdis.si
Podrobnosti
 
  mag. Marjan Dolenšek
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 14, marjan.dolensek@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Natalija Dovč
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 10, natalija.dovc@gozdis.si
Podrobnosti
 
  doc. dr. Klemen Eler
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 00, klemen.eler@bf.uni-lj.si
Podrobnosti
 
  dr. Mitja Ferlan
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 64, mitja.ferlan@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Katarina Flajšman
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 25, katarina.flajsman@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Andrej Grah
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 49, andrej.grah@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Tine Grebenc
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 45, tine.grebenc@gozdis.si
Podrobnosti
 
  doc. dr. Jožica Gričar
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 53, jozica.gricar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Polona Hafner
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 50, polona.hafner@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Melita Hrenko
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 23, melita.hrenko@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Špela Jagodic
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 58, spela.jagodic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Anže Japelj
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 36, anze.japelj@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Tina Jemec
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 14, tina.jemec@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Nataša Jerala
Uprava
01 200 78 67, natasa.jerala@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Jernej Jevšenak
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 51, jernej.jevsenak@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Andreja Kavčič
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 38, andreja.kavcic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Katja Kavčič Sonnenschein
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 00, katja.sonnenschein@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Janez Kermavnar
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 00, janez.kermavnar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Andrej Kobler
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 35, andrej.kobler@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Marko Kovač
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 27, marko.kovac@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Erika Kozamernik
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 00, erika.kozamernik@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Robert Krajnc
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 19, robert.krajnc@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Mateja Kraševec
Uprava
01 200 78 00, mateja.krasevec@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Gal Kušar
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 00, gal.kusar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Lado Kutnar
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 09, lado.kutnar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Boštjan Mali
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 29, bostjan.mali@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Nataša Milenković
Uprava
01 200 78 03, natasa.milenkovic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Tanja Mrak
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 60, tanja.mrak@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Koffi Dodji Noumonvi
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 00, koffi.noumonvi@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Matjaž Novak
Uprava
01 200 78 37, matjaz.novak@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Nikica Ogris
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 33, nikica.ogris@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Primož Petek
Uprava
01 200 78 04, primoz.petek@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Anže Martin Pintar
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 00, anzemartin.pintar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  mag. Špela Planinšek
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 34, spela.planinsek@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Anton Pleško
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 00, anton.plesko@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Peter Prislan
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 06, peter.prislan@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Matej Rupel
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 00, matej.rupel@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Iztok Sankovič
Uprava
01 200 78 39, iztok.sankovic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Špela Ščap
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 16, spela.scap@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Natalija Senčar
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 12, natalija.sencar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Nataša Šibanc
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 00, natasa.sibanc@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Anica Simčič
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 79, anica.simcic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Iztok Sinjur
Uprava
01 200 78 39, iztok.sinjur@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Gregor Skoberne
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 00, gregor.skoberne@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Mitja Skudnik
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 29, mitja.skudnik@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Peter Smolnikar
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 75, peter.smolnikar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Magda Špenko
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 12, magda.spenko@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Nina Šramel
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 00, nina.sramel@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Katarina Stanko
Uprava
01 200 78 02, katarina.stanko@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Darja Stare
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 22, darja.stare@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Barbara Štupar
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 23, barbara.stupar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Adrijana Trekman
Uprava
01 200 78 68, adrijana.trekman@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Matevž Triplat
Oddelek za gozdno tehniko in ekonomiko
01 200 78 06, matevz.triplat@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Tina Unuk
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 52, tina.unuk@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Andreja Vedenik
Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
01 200 78 00, andreja.vedenik@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Tjaša Vidmar
Uprava
01 200 78 48, tjasa.vidmar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Urša Vilhar
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 46, ursa.vilhar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Grega E. Voglar
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 42, grega.voglar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Marina Vučićević
Uprava
01 200 78 48, marina.vucicevic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Polona Vukovič
Uprava
01 200 78 62, polona.vukovic@gozdis.si
Podrobnosti
 
  dr. Marjana Westergren
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 00, marjana.westergren@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Peter Železnik
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 56, peter.zeleznik@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Simon Zidar
Oddelek za varstvo gozdov
01 200 78 00, simon.zidar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Laura Žižek Kulovec
Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
01 200 78 05, laura.zizek@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Daniel Žlindra
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 08, daniel.zlindra@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Jure Žlogar
Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
01 200 78 30, jure.zlogar@gozdis.si
Podrobnosti
 
  Boštjan Zupanc
Oddelek za gozdno ekologijo
01 200 78 64, bostjan.zupanc@gozdis.si
Podrobnosti
 

Direktor


 
  dr. Primož Simončič
Uprava
01 200 78 01, primoz.simoncic@gozdis.si
Podrobnosti

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se