Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

dr. Anže Japelj


Ime Priimek: dr. Anže Japelj
Telefon: 01 200 78 36
E-naslov: anze.japelj@gozdis.si
Oddelek: Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Funkcije: projektno-raziskovalno delo, terenske meritve
Področje dela: okoljska ekonomika, nelesne gozdne dobrine in kmetijsko-gozdarski sistemi, gozdne inventure

Življenjepis

Izobrazba


  • dodiplomski študij: 2000-2006, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, univerzitetni študij. Naslov diplomske naloge: Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE). Mentor: prof.dr. Milan Hočevar,
  • podiplomski študij: 2008-2016, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti, znanstveno področje gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri, doktorski študij. Naslov predloga naloge: Ekonomsko vrednotenje ekosistemskih storitev in njegova vloga pri oblikovanju politik trajnostne rabe gozdnih virov. Mentor: doc.dr. Luka Juvančič, somentor: doc.dr. Janez Pirnat.
Zaposlitev
od 01.10.2006 naprej: Gozdarski inštitut Slovenije, na delovnem mestu Asistent.

Posebna znanja
  • priprava in vodenje fokusnih skupin,
  • oblikovanje anketnih vprašalnikov, tudi v spletni obliki,
  • poznavanje uporabe programskih orodij za ekonometrično modeliranje (NLOGIT in Ngene).
Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se