Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

dr. Aleksander Marinšek


Ime Priimek: dr. Aleksander Marinšek
Telefon: 01 200 78 11
E-naslov: aleksander.marinsek@gozdis.si
Oddelek: Oddelek za gozdno ekologijo
Funkcije:
Področje dela:

Izobrazba:

◌ 2002 – Univ. dipl. inž. gozd. – Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Naslov diplomske naloge: Razvoj inicialne faze na vetrolomni površini Ravna gora. Mentor: prof. Jurij Diaci)

◌ 2006 – Mag. - Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (Naslov magistrske naloge: Ekološke, floristične in sestojne razlike med gospodarjenimi in negospodarjenimi gozdovi na rastišču asociacije Bazzanio trilobatae-Abietetum albae Wraber (1953) 1958. Mentor: prof. Jurij Diaci)

◌ 2012 – Dr. – Bioznanosti - Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta (Naslov doktorske disertacije: Geografska in ekološka členitev bukovih gozdov na Balkanu ter širina ekoloških niš rastlinskih vrst v bukovih gozdovih od Sredozemlja do Severnega morja. Mentor: doc. dr. Andraž Čarni)

Zaposlitev in delovne izkušnje:

◌ 2000 – 2012: Biološki inštitut (Znanstvenoraziskovalni center SAZU)

◌ 2009 – Višji predavatelj na Višji šoli za gozdarstvo in lovstvo v Postojni (nosilec predmeta Gojenje gozdov s fitocenologijo)

◌ 2013 -2013: Raziskovalec na Centru za kartiranje flore in favne v Ljubljani

◌ 2013 – asistent z doktoratom na Gozdarskem inštitutu Slovenije

Delovna področja: gozdna ekologija, pedologija, fitocenologija, geobotanika

Povezave
SICRIS Bibliografija


Prosto dostopne objave v Repozitoriju Sci Vie

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se