Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 

Gozdovi v ženskih rokah

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
 
 

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
Dejavnosti projekta so povezane z oblikovanjem novega programa usposabljanja o gozdni bioekonomiji. Poudarek bo na uporabi inovativnih metod prenosa znanja z uporabo sistema za upravljanje učenja in razvijanju digitalnih učnih gradiv in orodij.Podrobnosti >

Net4Forest – Mreža znanja za učinkovitejše gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
Cilj projekta je izmenjava izkušenj in skupno učenje ter oblikovanje inovativnih in javno dostopnih materialov, ki bodo svetovalcem in lastnikom gozdov omogočili pridobitev ustreznih znanj za učinkovito upravljanje z gozdom.Podrobnosti >
 

Odporni obrečni gozdovi kot ekološki koridorji v biosfernem rezervatu Mura-Drava-Donava

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Marjana Westergren
Obrečni gozdovi biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava so zaradi slabšega zdravja in netrajnostnega gospodarjenja v neugodnem stanju. Projekt bo zagotovil smernice za trajnostno gospodarjenje z obrečnimi gozdovi.Podrobnosti >
 

CHEERS – Cultural HEritagE. Risks and Securing activities

Status: aktiven
Vodja projekta:: dr. Anže Japelj
Naravne nesreče, ki pestijo alpska območja (skalni podori, plazovi, poplave, potresi,…), in bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti najverjetneje še hujše, kulturni dediščini predstavljajo ogromno grožnjo.Podrobnosti >

LIFE ARTEMIS - OSVEŠČANJE, USPOSABLJANJE IN UKREPANJE ZA INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDU

Status: aktiven
dr.: Maarten de Groot
Namen je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov ITV na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav ITV.Podrobnosti >
 

Presoja uspešnosti obnove gozdov s sadnjo in setvijo v Sloveniji

Status: aktiven
Vodja projekta:: prof. dr. Hojka Kraigher

Obnova gozda s sadnjo ali setvijo je v kratkoročni perspektivi med vsemi gozdnogojitvenimi ukrepi daleč najdražji ukrep.

Pomemben del projekta predstavlja analiza dosedanje obnove gozdov s sadnjo.

 

Podrobnosti >

LIFEGENMON (LIFE for European Forest Genetic Monitoring System)

Status: aktiven
Koordinator projekta:: Prof. Dr. Hojka Kraigher
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
 
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se