Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Projekti 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 

Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
Dejavnosti projekta so povezane z oblikovanjem novega programa usposabljanja o gozdni bioekonomiji. Poudarek bo na uporabi inovativnih metod prenosa znanja z uporabo sistema za upravljanje učenja in razvijanju digitalnih učnih gradiv in orodij.Podrobnosti >

Odporni obrečni gozdovi kot ekološki koridorji v biosfernem rezervatu Mura-Drava-Donava

Status: aktiven
Dr. Marjana Westergren:
Riparian forests of the Mura-Drava-Danube Biosphere reserve are in unfavorable condition due to decreasing health, unsustainable management. Project will provide guidelines for sustainable  riparian forest management.Podrobnosti >
 

LIFE ARTEMIS - OSVEŠČANJE, USPOSABLJANJE IN UKREPANJE ZA INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDU

Status: aktiven
dr.: Maarten de Groot
Namen je prispevati k zmanjšanju škodljivih vplivov ITV na biotsko raznovrstnost, kar bomo dosegli s povečano osveščenostjo javnosti in z vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje na pojav ITV.Podrobnosti >

ROCKtheALPS: Usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik
V projektu so se združile alpske države z namenom boljšega prepoznavanja ogroženosti zaradi skalnih podorov, kar lahko zagotovi učinkovitejše ukrepe zaščite.Podrobnosti >
 
 

Indikatorji za spremljanje nacionalnega programa gozdov in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v Republiki Sloveniji

Status: aktiven
dr. Marko kovač:
V Sloveniji se spremljanje trajnostnega gospodarjenja z gozdovi (TGG) in proces nacionalnega gozdnega programa (NGP) ne izvajata načrtno in pregledno. Projekt bo skušal te težave odpraviti.Podrobnosti >

FORESDA - Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region

Status: aktiven
Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar
Podpora preoblikovanju tradicionalne gozdno-lesne industrije v trajnostno proizvodnjoPodrobnosti >
 

ForBioEnergy

Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Nike Krajnc
Glavni cilj projekta ForBioEnergy je pospeševanje proizvodnje lesne biomase v zavarovanih območjih.Podrobnosti >

Identifikacija drevesnega koreninskega sistema in spremljanje zadrževanja vode v tleh z označevalnimi poizkusi

Status: aktiven
vodja projekta: dr. Mitja Ferlan
Raziskava vpliva mikrolokacije na posamezno drevo, njegovo rast, vitalnost in mortaliteto, s poudarkom na pomenu fizikalnih lastnosti tal.Podrobnosti >
 

Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev

Status: aktiven
Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar
Podnebne spremembe in s tem povezanimi pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki lahko vodijo v propadanja posamezne drevesne vrste in degradacije gozdov.Podrobnosti >
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
 
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se