Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

ALPTREES - Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje z tujerodnimi drevesnimi vrstami na urbanih, pri-mestnih in gozdnih ekosistemih v Alpski regiji


Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Aleksander Marinšek
Oddelek: Oddelek za gozdno ekologijo
Sodelavci: dr. Lado Kutnar
Ajša Alagić
Anica Simčič
Mateja Kraševec
Janez Kermavnar
Simon Zidar
Partnerji: Vodilni partner projekta: Bundesforschungs-und Ausbildungszentrum für Wald (BFW), Naturgefahren und Landschaft, Wien

Projektni partnerji: Gozdarski inštitut Slovenije, Mestna občina Maribor, Razvojna agencija Sora d.o.o., IRSTEA, Cerema, LAMORO, FEM, Trento, KLU, IIASA, FVA

www.alpine-space.eu
http://www.si.alpine-space.eu/

Osnovni cilji projekta ALPTREES:
  • Razviti enotno transnacionalno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami na območju Alp. 
  • Osnovati pilotne primere dobrih praks in vzpostaviti odprto mrežo znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz vključenih projektnih regij, ki bodo podlaga za transnacionalno strategijo.
  • Zbrati in oblikovati baze podatkov pojavljanja tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrst na območju Alp, na izbranih območjih: mestni gozdovi, primestni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom in gospodarski gozdovi.
  • Izdelati modele / scenarije vključevanja tujerodnih drevesnih vrst v povezavi s podnebnimi spremembami na izbranih območjih.
  • Evalvirati potencialne ekosistemske storitve tujerodnih drevesnih vrst.
  • Izdelati oceno tveganja pri gospodarjenju s posameznimi tujerodnimi drevesnimi vrstami.
  • vzpostaviti »Odprto mrežo znanja ALPTREES Hub« z javno bazo podatkov in povezano z Wikialps.eu, ki bo služila kot podpora za prenos znanja in izkušenj na med-sektorskem in transnacionalnem nivoju.

Objave v medijih
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se