Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

FORESDA - Forest-based cross-sectoral value chains fostering innovation and competitiveness in the Danube region


Status: aktiven
Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar
Oddelek:
Sodelavci: doc. dr. Jožica Gričar
doc. dr. Boštjan Lesar
dr. Polona Hafner
Polona Vukovič
Partnerji: Nemčija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija.

Gozdno-lesna industrija v Podonavski regiji ima velik potencial, da postane gonilna sila trajnostnega in konkurenčnega biogospodarstva. Vendar pa je na makro-regionalni ravni konkurenčnost gozdno–lesarskega sektorja precej oslabljena zaradi pomanjkanja znanja, nizke stopnje internacionalizacije malih in srednjih podjetij, nezadostnega čezmejnega usklajevanja med grozdi in institucijami, zaradi težav pri trženju raziskovalnih rezultatov ter pomanjkanja kulture inovativnosti, kar je značilno zlasti za jugovzhodne regije.
Gozdno-lesna industrija je prizadeta tudi zaradi podnebnih sprememb, konkurence za lesne vire, spreminjajočih se življenjskih navad, vse večje zahtevnosti proizvodnih procesov in pomanjkanja kvalificirane delovne sile.

V tem okviru je glavni cilj projekta FORESDA podpreti preoblikovanje tradicionalne gozdno-lesne industrije v trajnostno proizvodnjo z inovativnim medsektorskim in transnacionalnim pristopom:
 • Razvoj in podpora mrež medsektorskega sodelovanja in inovacijskih projektov kot generatorjev novih idej;
 • Izvajanje medsektorskih pilotnih inovativnnih okolij kot fizičnih in virtualnih prostorov sodelovanja;
 • Vzpostavitev potrebnih podpornih kapacitet v obliki grozdov, posrednikov, raziskovalnih organizacij in oblikovalci politike.
Glavni pričakovani rezultati projekta so:
 • Povečati učinkovitost skupnih raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti. Te bodo vodile k nastanku novih medsektorskih vrednostnih verig, predvsem na področjih pametne in trajnostne gradnje ter izdelave pohištva, inovativnih bioizdelkov in materialov ter večje energetske učinkovitosti;
 • Nadgraditi možnosti upravljanja z inovacijami v relevantnih posredniških organizacijah, kot so npr. grozdi;
 • Vzpostavitev trajnega transnacionalnega pristopa in strategije za razvoj gozdno-lesnega sektorja.

Pričakovani rezultati projekta bodo prispevali dragocene informacije za oblikovalce politik na regionalni, nacionalni in evropski ravni.


Organiziranost projekta

Projekt je organizacijsko razdeljen na šest delovnih sklopov (DS):
 • DS1: Projektno vodenje
 • DS2: Diseminacija
 • DS3: Transnacionalne strategije
 • DS4: Pilotna okolja
 • DS5: Nove vrednostne verige
 • DS6: Mreženje in krepitev kapacitet

Vzpostavitev pilotnega projekta v Slovenij (DS4)

Glavni namen slovenskega pilotnega projekta je oblikovanje in preizkušanje inovativnih lesnih izdelkov za zunanjo uporabo.

Zanimanje za uporabo izdelkov iz lesa na prostem (otroška igrala, urbana oprema in oprema za vrt) se v zadnjih letih povečuje. Vendar pa je življenjska doba teh izdelkov relativno kratka. Nezadostna zaščita lesa, izbire neprimerne vrste lesa in nepravilnosti v konstrukciji so najpogostejši razlogi za prezgodnje poškodbe izdelkov. Vsi ti razlogi ustvarjajo negativno podobo o lesenih izdelkih namenjenih uporabi na prostem in posledično vodijo do zamenjave lesenih izdelkov z drugimi materiali.

V okviru slovenskega pilotnega projekta bo vzpostavljena platforma za prenos znanja o lastnostih izpostavljenega lesa na prostem, ki bo povezala raziskovalne organizacije, zainteresirana podjetja in ostale deležnike, med katere sodijo arhitekti, projektanti, predstavniki lokalnih oblasti, upravljalci in lastniki javnih in zasebnih stavb ter ostali zainteresirani posamezniki.

Znotraj DS4 so bili zasnovi inovativni leseni izdelki iz lesa smreke, smreke obdelane z biocidnimi sredstvi, hrasta in robinje. Objekti - plezala (Slika 1), klopi (Slika 2) in visoke grede (Slika 3) - so postavljeni na testnem polju na vrtu Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete. Na izpostavljenih objektih poteka neprestan monitoring vlažnosti lesa, zlasti na kritičnih mestih, kot so spoji ali les ob stiku s tlemi, kjer je vlažnost lesa dostikrat povišana. Raziskavam bo sledil prenos pridobljenih znanj v relevantna mala in srednja podjetja z namenom razvoja novih inovativnih izdelkov.

Slika 1: Leseno plezalo (foto: Boštjan Lesar)

Slika 2: Leseni klopci (foto: Boštjan Lesar)
Slika 3: Lesene visoke grede (foto: Boštjan Lesar)


Sestava projektne skupine

V projekt je vključenih devet držav (Nemčija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Romunija, Bolgarija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Slovenija) z velikim in doslej neizkoriščenim potencialom za medsektorsko sodelovanje v Podonavju.

Projektna bibliografija

 • Poljudni članek
HAFNER, Polona, GRIČAR, Jožica. Začetni sestanek projekta FORESDA. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], 2017, letn. 75, št. 4, str. 226, ilustr. [COBISS.SI-ID 4774054]
 • Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
LESAR, Boštjan, GRIČAR, Jožica, KRŽIŠNIK, Davor, HUMAR, Miha, HUMAR, Miha. Transfer of research results on the performance of wood and wood-based composites in outdoor applications into praxis. V: Papers prepared for the 49th Annual conference, 29 April - 3 May 2018, Johannesburg, South Africa. Johannesburg: IRG/WP. 2018, str. 1-9 [IRG 18-20634.pdf]. [COBISS.SI-ID 2905481]
 • Elaborat, predštudija, študija
GRIČAR, Jožica, LESAR, Boštjan, HAFNER, Polona, LIKAR, Bernard, VALENTINČIČ, Erika. D.3.1.2. Results of the regional mapping : current state of development of regional innovation system and forest-based industries : project region: Slovenia. [Ljubljana]: Slovenian Forestry Institute, 2017. 14 str. [COBISS.SI-ID 4988070]

CHRISTOVA, Genoveva, DIJAN, Ana, DUVAL, Claire, GRIČAR, Jožica, HAFNER, Polona, HÖGLER, Tamara, JOJIC, Bojan, KÁDÁR, Rezső, KARALIĆ, Saša, KAVRAN, Marijan, KOZMA, Timea, KUBAT, Amir, LESAR, Boštjan, LIKAR, Bernard, et al.. D.3.2.1. Benchmarking : joint SWOT analysis. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2017. 13 str. [COBISS.SI-ID 5020838]

CHRISTOVA, Genoveva, DIJAN, Ana, DUVAL, Claire, GRIČAR, Jožica, HAFNER, Polona, HÖGLER, Tamara, JOJIC, Bojan, KÁDÁR, Rezső, KARALIĆ, Saša, KAVRAN, Marijan, KOZMA, Timea, KUBAT, Amir, LESAR, Boštjan, LIKAR, Bernard, et al.. D.3.2.2. Report on existing support environments. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2017. [52] str. [COBISS.SI-ID 5020070]

CHRISTOVA, Genoveva, DIJAN, Ana, DUVAL, Claire, GRIČAR, Jožica, HAFNER, Polona, HÖGLER, Tamara, JOJIC, Bojan, KÁDÁR, Rezső, KARALIĆ, Saša, KAVRAN, Marijan, KOZMA, Timea, KUBAT, Amir, LESAR, Boštjan, LIKAR, Bernard, et al.. D.3.2.3. Joint action plan. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2017. [34] str. [COBISS.SI-ID 5020326]

CHRISTOVA, Genoveva, DIJAN, Ana, DUVAL, Claire, GRIČAR, Jožica, HAFNER, Polona, HÖGLER, Tamara, JOJIC, Bojan, KÁDÁR, Rezső, KARALIĆ, Saša, KAVRAN, Marijan, KOZMA, Timea, KUBAT, Amir, LESAR, Boštjan, LIKAR, Bernard, et al.. D.3.3.3. Transnational strategy on improving the framework conditions for forest-based cross-sectoral value chains. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2017. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5020582]

GRIČAR, Jožica, HAFNER, Polona, LESAR, Boštjan, LIKAR, Bernard. D.3.3.4 Local action plan : project region: Slovenia. [Ljubljana]: Slovenian Forestry Institute: Wood Industry Cluster, 2017. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5019046]

GRIČAR, Jožica, LESAR, Boštjan, HAFNER, Polona, TRUNKO, Ralf, RÖLLICH, Anja, LIKAR, Bernard, VALENTINČIČ, Erika, MORANDINI, Marco, DIJAN, Ana, ŠIMUNOVIĆ, Rosana, KAVRAN, Marijan, et al.. D.5.1.1 Database. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2017. 14 str. [COBISS.SI-ID 5021094]

LESAR, Boštjan, GRIČAR, Jožica. D4.1.2 Pilot design : Slovenia. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2017. 8 str. [COBISS.SI-ID 4988582]

LESAR, Boštjan, GRIČAR, Jožica. D4.1.3 Pilot roadmap : Slovenia. [Ljubljana: Slovenian Forestry Institute], 2017. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4988326]Kontakt

doc. dr. Jožica Gričar
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 200 78 53
e-mail: jozica.gricar@gozdis.si

O spletni strani

Urejanje in oblikovanje: Iztok Sinjur
Vsebinska zasnova: Polona Hafner in Jožica Gričar
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se