Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

GoforMura: Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri


Status: zaključen
: dr Marko Kovač in dr Andreja Ferreira
Oddelek: Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Sodelavci:
Partnerji: Zavod za gozdove Slovenije
LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)


Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob Muri

Projekt naslavlja dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju. Zaradi ukrepov na Muri in na kmetijskih zemljiščih v 60. in 70. letih, poplavne hrastovo-jesenovo-brestove gozdove ogroža znižanje ravni podtalnice in skrajšano obdobje trajanja poplav. Neugodno stanje habitatnega tipa obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja pa je posledica neustreznega gospodarjenja. Izginjanje vodnih in močvirnih habitatov tako ogroža dvoživke. Izginjanje hrasta in variabilna količina mrtvega lesa pa ogroža obstoj nekaterih vrst hroščev. V obravnavanih habitatnih tipih sta se pojavili tudi dve novi vrsti, vidra in bober, ki še nista dovolj proučena. Podobno neznano je tudi stanje nekaterih vrst ptic.
Namen projekta GoForMura je proučiti dejavnike, ki vplivajo na oba habitatna tipa in pridobiti več informacij o stanju populacij izbranih vrst dvoživk, hroščev, bobra ter vidre na več lokacijah ob Muri. Na osnovi spoznanj bodo nato izdelani upravljavski načrti za testni območji Murska Šuma in Gornja Bistrica, kjer bodo izvedeni tudi varstveni ukrepi. V okviru projekta bo vzpostavljen tudi monitoring ptic v neznanem stanju in monitoring ukrepov.

GoForMura

Najdi nas na facebooku!
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se