Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Kratkoročni in dolgoročni odzivi hrastov v submediteranu na ekstremne vremenske dogodke s pomočjo drevesno-anatomskih analiz in eko-fizioloških meritev


Status: aktiven
Vodja projekta: doc. dr. Jožica Gričar
Oddelek: Oddelek za prirastoslovje in gojenje gozda
Sodelavci: Gozdarski inštitut Slovenije
Jožica Gričar (22609) Špela Jagodic (29831) Saša Zavadlav (30892)
Tom Levanič (11595) Mitja Ferlan (29164) Marko Bajc (29875)
Polona Hafner (29633) Hojka Kraigher (07127) Peter Železnik (28401)
Simon Poljanšek (32045) Tine Grebenc (21242) Tijana Martinović (37938)
Martina Lavrič (37418) Tanja Mrak (24268) Melita Hrenko (28855)
Robert Krajnc (17333) Ines Štraus (32771) Barbara Štupar (24777)

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo (OA) in Oddelek za lesarstvo (OL)
Dominik Vodnik (OA) (14011) Miha Humar (OL)(19106)
Klemen Eler (OA) (24416) Boštjan Lesar (OL) (28503)
Partnerji:
Gozdarski inštitut Slovenije Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Oddelek za lesarstvo, Oddelek za agronomijo)

Opis projekta


Podnebne spremembe in s tem povezanimi pogostejši in intenzivnejši ekstremni vremenski dogodki, kot so suše, vročinski valovi, pozebe in poplave, bodo nedvomno povzročili še občutnejši stres za drevesa in gozdne ekosisteme, kar lahko sčasoma vodi do propadanja posamezne drevesne vrste in degradacije gozdov. Posredno se lahko lokalno pojavijo še dodatne s tem povezane težave, kot na primer povečanje števila požarov, dovzetnost dreves za patogene organizme, ali spremembe v sestavi koreninskih simbiontov, ki so ključni za rast drevja in delovanje ekosistema

Zveze med okolijskimi dejavniki, sezonsko debelinsko rastjo dreves v kombinaciji z ekofiziološkimi meritvami so tudi v svetovnem merilu zelo slabo poznane. Še posebej manjkajo komplementarne strukturno-funkcionalne študije na različnih delih (veje, deblo, korenine) odraslega drevesa, zlasti na robnih območjih razširjenosti drevesnih populacij, kjer je verjetnost učinkov podnebnih sprememb večja.

V projektu želimo celovito raziskati odziv puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) v submediteranu na najpomembnejše ekstremne vremenske dogodke v tem območju v sklopu naslednjih ciljev:

  • Ovrednotiti učinke suše, vročine in njune interakcije na debelinsko rast dreves, strukturo lesa ter ksilo- in floemogenezo v različnih delih drevesa;
  • Ovrednotiti učinke suše na fiziološke in biokemijske procese v drevesu ter alokacijo asimilatov;
  • Ovrednotiti učinke suše na interakcijo med drevesi in mikoriznimi glivami.

Faze projekta


Raziskave na odraslih drevesih puhastega hrasta smo razdelili na dva sklopa:
(1) dolgoročne (večletne) in (2) kratkoročne (sezonske) analize odzivov hrastov na okoljske dejavnike.

Zasnova vzorčenja:
Zaradi lažje organizacije dela, predlog projekta vključuje pet delovnih skupin (DS, Priloga 1):
  • DS1: Projektno vodenje in koordiniranje
  • DS2: Komunikacija in diseminacija
  • DS3: Dendroklimatološke in lesno-anatomske analize
  • DS4: Ekofiziološke in biokemijske meritve
  • DS5: Interakcije med mikorizo in drevjem

Organiziranost projekta:Bibliografija

Izvirni znanstveni članek

GRIČAR, Jožica, LAVRIČ, Martina, FERLAN, Mitja, VODNIK, Dominik, ELER, Klemen. Intra-annual leaf phenology, radial growth and structure of xylem and phloem in different tree parts of Quercus pubescens. European journal of forest research: doi: 10.1007/s10342-017-1060-5. (Pdf)

LAVRIČ, Martina, ELER, Klemen, FERLAN, Mitja, VODNIK, Dominik, GRIČAR, Jožica. Chronological sequence of leaf phenology, xylem and phloem formation and sap flow of Quercus pubescens from abandoned karst grasslands. Frontiers in plant science: 24 str. doi: 10.3389/fpls.2017.00314. (Pdf)

LAVRIČ, Martina, GRIČAR, Jožica. 2016. Vpliv vremenskih razmer na lesno-anatomske značilnosti pri puhastem hrastu s Podgorskega Krasa. Gozdarski vestnik, 74, 10: 410-420. (Pdf)

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

GRIČAR, Jožica, ZAVADLAV, Saša, JYSKE, Tuula, LAVRIČ, Martina, LAAKSO, Tapio, HAFNER, Polona, ELER, Klemen, VODNIK, Dominik. Intra-annual leaf phenology, radial growth and variation in non-structural carbohydrates in wood and bark of Quercus pubescens from drought-prone environment. Geophysical research abstracts, ISSN 1607-7962, 2018, vol. 20, no. EGU2018-13519, 1 str. (pdf). [COBISS.SI-ID 5065382]

LAVRIČ, Martina, VODNIK, Dominik, FERLAN, Mitja, ELER, Klemen, GRIČAR, Jožica. Growth and drought response of Quercus pubescens willd. in different soils of sub-mediterranean region. V: TRACE 2018 : tree rings in archaeology, climatology and ecology, 24-27 April 2018, Greifswald, Germany [COBISS.SI-ID 5074342]

LAVRIČ, Martina, VODNIK, Dominik, FERLAN, Mitja, ELER, Klemen, GRIČAR, Jožica. Odziv puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) na sušni stres v različnih tleh submediteranskega območja. V: Znanost za prihodnost, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 159). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije. 2018, str. 10. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=8361. [COBISS.SI-ID 5128870]

LAVRIČ, Martina, ELER, Klemen, FERLAN, Mitja, VODNIK, Dominik, GRIČAR, Jožica. Survival strategies of quercus pubescens willd. From Slovenian sub-mediterranean region to different soil water availability. V: Book of abstracts : 125th IUFRO Anniversary Congress, 18-22 September 2017, Freiburg, Germany. Freiburg: Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg. 2017, str. 458. (pdf). [COBISS.SI-ID 4968614]

LAVRIČ, Martina, ELER, Klemen, FERLAN, Mitja, VODNIK, Dominik, GRIČAR, Jožica. Časovno zaporedje listne fenologije, debelinske rasti in ksilemskega toka vode pri puhastem hrastu (Quercus pubescens Willd.) s Podgorskega krasa. V: Gozd in les : 70 let, (Studia Forestalia Slovenica, ISSN 0353-6025, 157). 1. izd. Ljubljana: Založba Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije: Silva Slovenica Publishing Centre, Slovenian Forestry Institute. 2017, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 4789414]

GRIČAR, Jožica, LAVRIČ, Martina, FERLAN, Mitja, VODNIK, Dominik, ELER, Klemen. Intra-annual leaf phenology, radial growth and structure of xylem and phloem in different tree parts of Quercus pubescens. V: TRACE 2017 : trees rings in archaeology and ecology : 16 - 21 May 2017, Svetlogorsk Kaliningrad region, Russia. Svetlogorsk: [s. n.]. 2017, str. 57. [COBISS.SI-ID 4842150]

LAVRIČ, Martina, STEPPE, Kathy, ELER, Klemen, FERLAN, Mitja, VODNIK, Dominik, GRIČAR, Jožica. Zero flow - how to calculate it without cutting the stem?. V: Plant biology Europe : Abstracts, FESPB/EPSO 2016 Congress, Prague, Czech Republic, June 26-30, 2016. Prague: FESPB, EPSO, 2016, str. 98. [COBISS.SI-ID 4484518]

Predavanje na tuji univerzi

GRIČAR, Jožica. Slovenian forests and wood-anatomical analyses at SFI : presented at Chair of Ecology and Biogeography, Faculty of Biology and Environment Protection, Nicolaus Copernicus, University of Toruń, Poland, May 17th 2016. [COBISS.SI-ID 4401318]

GRIČAR, Jožica. Biologija lesa : [predavanje za študente 1. stopnje programa Sredozemsko kmetijstvo, Univerza na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije pri pedmetu Ekologija sredozemskih gozdnih sistemov, 12. 1. 2016]. 2016. [COBISS.SI-ID 4324006]

Kontakt

Doc. dr. Jožica Gričar
Gozdarski inštitut Slovenije
Večna pot 2
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: 01 200 78 53
e-mail: jozica.gricar@gozdis.si

O spletni strani

Urejanje in oblikovanje: Iztok Sinjur
Vsebinska zasnova: Jožica Gričar
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se