Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Napovedovanje požarne ogroženosti v okviru ohranjanja dediščine alpskih gozdov


Status: zaključen
: dr. Marko Kovač
Oddelek: Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Sodelavci:
dr. A. Ferreira, dr. M. de Groot, A. Japelj, dr. A. Kobler, B. Košiček (ZGS/OE Sežana), dr. M. Kovač, dr. L. Kutnar, dr. B. Mali, B. Muri (ARSO/Urad za meteorologijo),  A. Pečenko (ARSO/Urad za meteorologijo), F. Šajn (URSZR/Postojna), A. Zadnik (ZGS, OE Sežana)Partnerji:

Vodilni partner: ArpaPie (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Sistemi Previsionali)

 • RegPiem (Regione Piemonte - Direzione Opere pubbliche , Difesa del suolo, Economia montana e Foreste - Settore Politiche Forestali)
 • RAFVG (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione)
 • RegVen (Regione del Veneto - Unità di progetto Protezione Civile)
 • CEREN (ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANNEENNE / CEREN (Centre d'Essais et de Recherche de l'Entente))
 • ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik)
 • ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste - ERSAF Lombardia - Dipartimento dei Servizi al Territorio Rurale e alle Foreste)
 • TUM (Technische Universität München, Fachgebiet für Ökoklimatologie)
 • BOKU (Universität für Bodenkultur)
 • RAVA_CF (Centro Funzionale regionale - Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche - Regione Autonoma Valle d'Aosta)


Povezava do uradne spletne strani projekta


logo ALP FFIRS


Opis projekta


Cilj projekta AlpFFirS je bilo izboljšati sistem preprečevanja gozdnih požarov v Alpskem prostoru, ki se v zadnjem času pojavljajo v večjem obsegu – tudi zaradi klimatskih sprememb. V okviru projekta je bil oblikovan skupni sistem opozarjanja, ki temeljil na podatkih o trenutnih vremenskih razmerah, saj le-te pomembno vplivajo na pojavljanje požarov. Sistem opozarjanja je namenjen podpori pri odločanju vsem, ki so vključeni v preprečevanje in gašenje gozdnih požarov. Ponuja dnevno napoved ogroženosti in tudi dolgoročnejše napovedi. Na podlagi slednjih je mogoče opredeliti kritična obdobja povečane ogroženosti. Sistem opozarjanja temelji na poenoteni lestvici stopenj ogroženosti, ki velja za celotni alpski prostor in omogoča bolj usklajeno načrtovanje preprečevanja požarov ter ukrepanja ob morebitnem pojavu. Tako naj bi omogočal bolj učinkovito požarno sodelovanje držav alpskega prostora. Oblikovana je bila tudi Alpska mreža za blaženje posledic gozdnih požarov, ki odraža skupno politično strategijo in vodenje postopkov preprečevanja požarov.

Cilj projekta je bil grajen iz ciljev in nalog posameznih sklopov projekta:

DS 3:  Informiranje in obveščanje
 • Delovni sklop 3 je bil namenjen pretoku informacij med projektnimi partnerji in obveščanje javnosti, laične ter strokovne, o poteku projekta in njegovih glavnih rezultatih.
DS 4: Oblikovanje skupnega sistema opozarjanja
 • skupni model napovedovanje požarne ogroženosti
 • poenotena lestvica požarne ogroženosti za celoten Alpski prostor
 • platforma s katere je mogoče pridobivati dnevna obvestila o nevarnosti pojava požarov na območju Alpskega prostora
DS 5: Vpliv klimatskih sprememb na požarno ogroženost
 • analiza zgodovinskih podatkov o pojavu požarov in ugotavljanje korelacije med pojavom ter podatki o stanju vremena in rabi tal
 • oblikovanje možnih scenarijev prihodnjega pojavljanja požarov na podlagi predvidenih klimatskih sprememb in sprememb rabe tal
 • scenariji možne erozije tal zaradi sprememb obsega in frekvence pojavljanja požarov
 • kalibriranje različnih požarnih indeksov in skupnega modela na podlagi analize scenarijev v okviru izbranih pilotnih območij
DS 6:  Postopki ravnanja v primeru požarov in praktično izobraževanje
 • oblikovanje odbora uporabnikov, katerega predstavniki  predstavljajo končne uporabnike rezultatov projekta
 • analiza obstoječih postopkov ravnanja ob pojavu požarov in opredelitev možnosti za nadaljnje usklajevanje protokolov
 • z namenom testiranja skupnega protokola opozarjanja so bila na  pilotna območja instalirane merilne postaje s kamerami, ki nudijo aktualne – referenčne – podatke s terena,
 • praktična izobraževanja operativnega osebja s področja preprečevanja pojavljanja požarov, gašenja požarov ter ostalih strokovnjakov s tega področja

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se