Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja


Status: aktiven
: prof. dr. Hojka Kraigher
Oddelek: Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Sodelavci:
Partnerji:

Ocena sistema ohranjanja gozdnih genskih virov in stanja gozdnega semenarstva v povezavi z novimi sistemi vzgoje gozdnega drevja (CRP V4-1616)
 
Trajanje: 1.10.2016 - 30.09.2019
Vodja projekta: prof. dr. Hojka Kraigher, Gozdarski inštitut Slovenije
Vodja iz soizvajalske organizacije: prof. dr. Robert Brus, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Vsebinski spremljevalec: dr. Ana Jurše, MKGP
 
Cilji projekta so:
 
    i) analizirati biologijo vrst gozdnega drevja, vključno z manjšinskimi, marginalnimi in tujerodnimi vrstami, ter njihovim pojavljanjem in primernostjo za uporabo v Sloveniji;
    ii) analizirati genetsko pestrost izbora provenienc gozdnega drevja in vmesne analize rezultatov genetskega monitoringa populacij gozdnega drevja;
    iii) razviti protokole pridobivanja, dodelave, shranjevanja, testiranja in uporabe GRM za izbrane vrste ter jih objaviti v posodobljeni izdaji Semenarskega praktikuma; pripraviti stroškovne analize in analize učinkov prilagojenih ukrepov obnove s sadnjo in setvijo z genetsko pestrim GRM izbranih vrst gozdnega drevja, analizirati različne tehnike sadnje in manipulacije sadik  gozdnega drevja, vzgojenih v posodah;
     iv) razviti prilagojene ukrepe nege in naravne obnove za izbrane gozdne tipe in drevesne vrste;
    v) pripraviti strokovne osnove in jih predstaviti ključnim deležnikom za razvoj sistemske podpore gozdnemu semenarstvu, ki bo omogočala kakovostno oskrbo z GRM za potrebe obnove gozdov, ter opredeliti ukrepe za prenos znanja in pobud za revitalizacijo gozdnega semenarstva in drevesničarstva.
 
Triletni projekt bo potekal v okviru šestih vsebinsko zaokroženih delovnih skupin, v katerih bodo formalno sodelovali raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije in Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, kot zunanji eksperti pa sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, izvajalci del, predvsem gozdni semenarji in drevesničarji iz področja RS ter sosednjih držav, ter sodelavci ministrstva, pristojnega za gozdarstvo (MKGP) in evropskih programov in projektov.
Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se