Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

ROCKtheALPS: Usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp


Status: aktiven
Vodja projekta: dr. Mitja Skudnik
Oddelek: Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine
Sodelavci: dr. Anže Japelj
dr. Andrej Kobler
Andrej Grah
Jure Žlogar
Partnerji: IRSTEA, BRGM, Alp'Georisques, SFS, UL, SFI, UNIPD, DISAFA, ERSAF, PAT-SFF, POLITO, BFW, BMLFUW, LWF, BFH-HAFL

  Obiščite uradno spletno stran projekta ROCKtheALPSO PROJEKTU

Alpine forests are rocks stars


Gozdovi igrajo zelo pomembno zaščitno vlogo pri upravljanju z naravnimi nesrečami in zmanjševanju tveganja pred le-temi v alpskem prostoru. Vplivajo lahko na večjo stabilnost pobočij in tako npr. zmanjšajo ogroženost zaradi skalnih podorov na sprejemljivo raven. Ohranitev in krepitev zaščitne funkcije gozdov je torej ključna za razvoj učinkovite strategije za ohranjanje kakovostnega življenja v alpskem prostoru. V želji po zmanjšanju ogroženosti zaradi skalnih podorov in povečanju zaščitne funkcije gozdov, se regionalne in nacionalne oblasti soočajo z enakimi potrebami in izzivi, vendar do sedaj še ni prišlo do skupnih prizadevanj pri iskanju rešitve. Usklajeno mednarodno sodelovanje namreč omogoča celovitejši pogled na problematiko in učinkovitejše iskanje rešitve, saj vsaka izmed držav lahko prispeva svoje znanje, izkušnje, pristope ter primere dobrih praks.

V projektu ROCKtheALPS se bodo združile alpske države ravno z namenom boljšega prepoznavanja ogroženosti zaradi skalnih podorov, kar lahko zagotovi učinkovitejše ukrepe zaščite.

Glavni cilji projekta so:
  • Razvoj prvega usklajenega regionalnega modela za ocenjevanje ogroženosti pred skalnimi podori na območju Alp, z upoštevanjem že razvitih metodologij kartiranja ogroženosti skalnih podorov.
  • Razvoj enovite metode za celotno območje Alp, ki bo temeljila na kartiranju ogroženih območij pred skalnimi podori in zaščitne funkcije gozdov.
  • Uporaba rezultatov kot podpora lokalnim oblastem pri preprečevanju in zaščiti pred skalnimi podori ter kot vodilo za trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Financiranje:
vrednost projekta: 2.246.416,50 EUR
ERDF del: 1.856.844,40 EUR
NOVICE


15. december 2017

Prva predstavitev projekta ROCKtheALPS

 

Prva predstavitev projekta RocktheAlps deležnikom je potekala na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Sodelovali so vsi trije slovenski partnerji, Gozdarski inštitut Slovenije, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na BF, Zavod za gozdove Slovenije in drugi zainteresirani udeleženci – skupaj 71. Namenjena je bila splošni promociji projekta, posameznih delovnih sklopov, rezultatov in že opravljenega dela. Predstavitvam je sledila razprava, kjer so udeleženci komentirali zaključene in prihodnje aktivnosti ter izbrane metodološke pristope.Predstavitve:
Pregled metod za ekonomsko vrednotenje zaščitnih gozdov

Trenutno določanje gozdov s poudarjeno varovalno in zaščitno funkcijo
PUBLIKACIJE


Članki

ŽABOTA, Barbara, KOBAL, Milan, SKUDNIK, Mitja. 2017. ROCKtheALPS : usklajeno kartiranje naravne ogroženosti zaradi skalnih podorov ter zaščitne funkcije gozdov na območju Alp. Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, letn. 75, št. 5/6, str. 283-284.

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se