Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Raziskovalne naloge

 
Člani Oddelka za gozdno tehniko in ekonomiko smo dejavni v različnih domačih in tujih raziskovalnih projektih. Poleg projektnega dela sodelujemo tudi pri izdelavi analiz in presoj za javni in zasebni sektor. V skrbi za sledenje domačim in tujim razpisom, formalno in neformalno izpopolnjevanje ter ohranjanje vezi z aktualnostmi iz gozdarskega in drugih področij, se vključeni tudi v delo drugih javnih služb in zasebnih podjetij.

Trenutno smo vključeni v naslednje raziskovalne naloge:

O naših preteklih projektih pa TUKAJ

Logo Naslov projekta/
Podrobnosti
Ključne besede Program/
Financiranje
VET4BioECONOMY - Innovative VET for key competences in the emerging field of forest bioeconomy
Link->
Bioekonomija, prenos znanja, digitalna učna gradiva
Net4Forest - Network of knowledge for efficient private forests
Link->
Izobraževanje lastnikov gozdov
Increasing the Market Uptake of Sustainable Bioenergy – BioVill
http://www.biovill.eu
pdfBioVill_project (.pdf 300KB)
Energija, biomasa, samozadostnost, samooskrba, lokalne biomasne verige
Network for Educated European Forest Owners.
pdfProject_EFO (.pdf 90KB)
Izobraževanje lastnikov gozdov
Cooperation for innovative approach in sustainable forest management training (CIA2SFM)
http://www.cia2sfm.org
pdfProjekt_CIA2SFM (.pdf 99KB)
Poklicno izobraževanje, vseživljenjsko učenje, povečevanje zaposljivosti
Development of biomass trade and logisticstres for sustainable mobilization of local wood biomass resources
www.biomasstradecentre2.eu
pdfBiomassTradeCentre2 (.pdf 116KB)
Biomasa, lesna goriva, biomasni logistični centri, ogrevanje z lesom, QA&QC za lesna goriva
Exploiting the potentialities of solid biomasses in EU Parks
http://www.bioeuparks.eu
pdfBIOEUPARKS (.pdf 102KB)
Obnovljivi viri energije, izraba lesne biomase, krajinski park
Lesna biomasa za regionalni razvoj
www.bioheatlocal.com
Proizvodnje verige, lesna biomasa, lokalni razvoj, čezmejno območje SLO/CRO
Sustainable networks for the energetic use of lignucellulosic biomass in South East Europe
www.foropa.eu
pdfFOROPA (.pdf 117KB)
Biomasa, lesna goriva, proizvodne verige, zagotavljanje kakovosti lesnih goriv
NEWFOR - NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization
www.newfor.net
pdfNewfor (.pdf 113KB)
Pridobivanje in raba gozdnih virov, inventura gozdov, LIDAR posnetki, gorski alpski gozdovi, spletna orodja
Lesni potenciali za perspektivne gozdno­lesne verige v Sloveniji
http://per-les.gozdis.si
pdfCRP_PERLES (.pdf 108KB)
Proizvodne verige, gozdno-lesne verige, trajnostna raba, trženje, dobava, primarna predelava listavcev, bukovina Ciljni raziskovalni program
Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin
www.proforbiomed.eu
pdfProforbiomed (.pdf 112KB)
Obnovljivi viri energije, izraba lesne biomase, proizvodnja sekancev iz sečnih ostankov, mediteransko območje
Delivery of sustainable supply of non-food biomass to support a “resource-efficient” Bioeconomy in Europe
www.s2biom.eu
pdfS2Biom (.pdf 105KB)
Potenciali biomase, dobava biomase, logistika biomase, strategije, načrti, bioekonomija, trajnost, učinkovitost virov
Sustainable Innovative Mobilisation of Wood – Regional forest governance dialogues fostering conscious forest ownership and sustainable wood mobilisation in Europe
http://simwood.efi.int
pdfSIMWOOD (.pdf 106KB)
Mobilnost gozdnih virov, trg bio-energije, trajnostna raba gozdov, informacijski sitem, MOBILISER
Improvement in collaboration along the wood value chain through knowledge-based methods and mobile applications
http://www.woodapps.eu
pdfWoodApps (.pdf 121KB)
Gozdno-lesne verige, trdi listavci, informacijske in komunikacijske tehnologije, spletna aplikacija
Seismic and wildfire risks prevention
www.adriaholistic.eu
Potenciali lesne biomase, proizvodne verige, lesna biomasa, ogrevanje stavb, preprečevanje gozdnih požarov
Promoting and securing the production of biomass from forestry and agriculture without harming the food production
www.agriforenergy.com
pdfAgriforenergy2 (.pdf 112KB)
Lesna biomasa, biogorivo, bioplin, obnovljivi viri energije, kmetje in lastniki gozdov


...v minulih letih

Leto 2012


V letu 2012 smo več časa namenili izvajanju nalog na tekočih projektih ter nekoliko manj časa
prijavam novih projektov. Kljub temu smo sodelovali pri več kot desetih projektnih prijavah. Za večjo prepoznavnost oddelka v javnosti smo posodobili internetno stran oddelka http://gte.gozdis.si/, ki je z letom 2013 prešla v sklop internetne strani inštituta. Vse projekte smo že drugo leto zapored predstavili v zborniku »RAZVOJNI DAN GOZDNO-LESNEGA SEKTORJA«.

Raziskovalne naloge

V letu 2012 smo izvajali aktivnosti na petih CRP projektih (trije projekti iz leta 2011, dva projekta iz 2010), dveh manjših tržni raziskavah (Zavita, GNEZDA), šestih mednarodnih projektih ter na posameznih nalogah JGS (Javna gozdarska služba). Aktivno sodelujemo tudi v COST akciji FP0902 »Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply in COST akciji FP1201 »Forest Land Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy (FACESMAP)«.

Podrobno o delu Oddelka v letu 2012 pišemo v Letnem poročilu za leto 2012.

Leto 2011


V letu 2011 smo izvajali aktivnosti na devetih CRP projektih (trije projekti iz leta 2008, trije projekti iz 2010 in trije novi projekti), štirih manjših tržnih raziskavah (GG Maribor, SLOBIO, GNEZDA, IGEA), osmih mednarodnih projektih ter na posameznih nalogah JGS. Aktivno sodelujemo tudi v COST akciji FP0902 »Development and Harmonisation of New Operational Research and Assessment Procedures for Sustainable Forest Biomass Supply«. Število projektov kaže na veliko razdrobljenost našega dela.

Glede na pretekla leta se je opazno povečalo povpraševanje podjetji po analizah lesnih goriv in strokovnih nasvetih pri izvedbi različnih investicij.

Povečalo se je povpraševanje različnih pravnih oseb po nekaterih specifičnih podatkih:
 • količine sekancev proizvedene v Sloveniji,
 • proizvajalci lesnih goriv,
 • izvoz/uvoz lesa,
 • potenciali slovenske surovine za lesno predelovalno in pohištveno industrijo,
 • obstoječa rabe lesa v energetske in druge namene, itd.
Domače raziskovalne naloge
 1. Ogroženost naših gozdov zaradi borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus
 2. Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih
 3. Možnosti za prestrukturiranje slovenske lesne industrije
 4. Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji
 5. Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom
 6. Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe, značilnosti in prostorske razporeditve gozdov
 7. Priprava strokovnih osnov za surovinske potenciale in meritve količin lesnih ostankov za proizvodnjo zelenih lesnih sekancev za proizvodnjo energije
Tuje raziskovalne naloge
 1. BiomassTradeCentreII – Development of biomass trade and logistics centres for sustainable mobilisation of local wood biomass resources
 2. Woodheat Solutions
 3. AGRIFORENERGY II – Promoting and securing the production of biomass from forestry and agriculture without harming the food production
 4. PROFORBIOMED – Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean basin
 5. ATHOSK - Zasnova izobraževanja in usposabljanja za pridobivanje lesa z žičnimi žerjavi – profesionalno, okolju prijazno in varno delo
 6. NEWFOR – NEW technologies for a better mountain FORest timber mobilization
 7. WOODAPPS – Improvement in collaboration along the wood value chain through knowledge-based methods and mobile applications
Podrobno o delu Oddelka v letu 2011 pišemo v Letnem poročilu za leto 2011.


Leto 2010


 1. Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji
 2. Pomen gozdno lesne proizvodnje verige za blaženje podnebnih sprememb
 3. Razvoj strateških scenarijev in optimalnih struktur trajnostne proizvodnje biogoriv v Sloveniji
 4. Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom«
 5. Izvajanje aktivnosti v povezavi z ocenami ponorov toplogrednih plinov za področje “Raba tal, sprememba rabe tal in gozdarstvo
 6. Gnezda
 7. Solčavski gorski les
 8. Količine sečnih ostankov in gospodarnost njihovega zbiranja iz gozdov Nadškofije Ljubljana za pridobivanje zelene elektrike
 9. Biomass trade centres
 10. Woodheat solution
 11. Agriforenergy II
Druge aktivnosti

Posebnost dela v oddelku v letu 2010 je tudi veliko število aktivnosti v okviru nalog javne gozdarske službe, zlasti pri pripravljanju strokovnih podlag in predlogov normativov za opravljanje del v gozdovih. Opravljene so bile terenske meritve za osnovne normative strojne sečnje. Izdana sta bila katalog stroškov gozdarske mehanizacije in priročnik za lesno gorivo. Na področju gozdnih prometnic je bilo za MKGP pripravljenih večje število strokovnih mnenj in izpolnjenih mednarodnih vprašalnikov (JFSQ, TCQ, JWEE), na področju rabe lesa in biomase pa številni prenosi znanj strokovnim službam in potencialnim investitorjem. V okviru posebne naloge MKGP je bila izdelana študija ‘Market statement’ in ustvarjeni pogoji za njeno periodično izdajanje v bodoče.

Podrobno o delu Oddelka v letu 2010 pišemo v Letnem poročilu za leto 2010.

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se