Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Varno delo v gozdu
Ker je gozdove v Sloveniji v prvih dneh februarja 2014 prizadel žled in bo pri odpravljanju posledic sodelovalo veliko ljudi, smo se v Oddelku za gozdno tehniko in ekonomiko odločili varnemu delu v gozdu nameniti posebno stran.

Pri delu v gozdu, kjer je drevje močno poškodovano, izruvano, delno podrto, obremenjeno s sosednjimi drevesi, moramo biti še posebno previdni!  Ker so drevesa v sestojih, ki jih je prizadela ujma, običajno med sabo bolj ali manj prepletena z vejami, je njihovo prežagovanje in kleščenje izredno nevarno. V deblih in med drevesi delujejo sile, ki se lahko ob žaganju sprostijo in pri neprevidnosti hudo poškodujejo izvajalca. Tega izjemno nevarnega dela naj bi se lotevali le usposobljeni in ustrezno opremljeni izvajalci.

Varno delo pri sečnjiV dogovoru z izdajatelji ter avtorji smo pripravili skenirano različico publikacije z naslovom Varno delo pri sečnji, avtorjev dr. Mirka Medveda in prof. dr. Boštjana Koširja, ki je izšla leta 2002.
Pri rabi vsebin knjige ustrezno navajajte vir in avtorje.

(Knjiga v celoti; 27 MB)


Za lažji prenos, smo knjigo razdelili na manj obsežne dele:
Naslovnica, kazalo, uvod pdfVarno_delo_pri_secnji_Medved_Kosir2002_naslovnica_kazalo (.pdf 2.9MB)
Poglavja 1 -14 pdfVarno_delo_pri_secnji_Medved_Kosir2002_pogl.1_14 (.pdf 9.1MB)
Podiranje dreves pdfVarno_delo_pri_secnji_Medved_Kosir2002_pogl.15 (.pdf 6.0MB)
Kleščenje vej pdfVarno_delo_pri_secnji_Medved_Kosir2002_pogl.16 (.pdf 2.4MB)
Prežagovanje debel pdfVarno_delo_pri_secnji_Medved_Kosir2002_pogl.17 (.pdf 1.9MB)
Delo v izrednih razmerah: snegolomi, vetrolomi, žledolomi pdfVarno_delo_pri_secnji_Medved_Kosir2002_pogl.18 (.pdf 1.9MB)
Poglavja 19 - 22 pdfVarno_delo_pri_secnji_Medved_Kosir2002_pogl.19_22 (.pdf 8.3MB)

Še dodatne koristne informacije na temo varnega dela v gozdu dobite tudi na spletnih straneh Zavoda za gozdove Slovenije :

Zgibanke o varnem delu v gozdu
Varnost in zdravje pri delu v gozdu (knjiga)

Izpostavljeno

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se