Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Oddelek za načrtovanje in monitoring gozdov in krajine

 Monitoring gozdov in krajine

 Projekti

 Objave


Člani oddelka

 

dr. Andreja FERREIRA
Andrej GRAH

dr. Anže JAPELJ

dr. Andrej KOBLER
dr. Marko KOVAČ

dr. Boštjan MALI
Anže Martin PINTAR

mag. Špela PLANINŠEK

dr. Mitja SKUDNIK

Jure ŽLOGAR


Kdo smo?


Smo skupina predanih raziskovalcev z različnih raziskovalnih področij.

 

Naše poslanstvo


Raziskujemo in razvijamo znanja ter dobre prakse za usmerjanje trajnostnega razvoja gozdov in gozdnate krajine.

 

Aktivni smo na naslednjih področjih:

 • Spremljanje zdravstvenega stanja gozdov z inventurami in razvoj intenzivnega monitoringa zdravstvenega stanja gozdov
 •  Razvoj vzorčnih krajinskih inventur (gozdni in negozdni prostor)
 •  Razvoj sistema gozdnogospodarskega načrtovanja
 • Spremljanje dinamike ogljika in razvijanje metod za izračun bilance ogljika v gozdovih in ostali krajini.
 • Ekonomsko vrednotenje dobrin in storitev gozdnih ekosistemov
 • Razvijanje in pojasnjevanje vloge novo razvitih kazalcev za spremljanje gozdnate krajine in sestojev
 • Razvoj biometričnih metod za ocenjevanje strukturnih kazalcev dreves in gozdnih sestojev
 • Pridobivanje temeljnih ekoloških spoznanj o vplivih gospodarjenja z gozdovi na gozdove
 • Razvoj konceptov ohranjanja in varstva gozdnate krajine, gozdnih habitatnih tipov in sestojev
 • Razvoj aplikacij daljinskega zaznavanja (sateliti, avionski posnetki, posebna snemanja) za podporo krajinski inventuri (raba tal, zaraščanje) in spremljanju razvoja krajine v času
 • Razvoj koncepta izdelave in obnavljanja kart gozdnih sestojev
 • Razvoj LIDAR – aplikacij
 • Razvoj aplikacij multikriterialnega vrednotenja za ocenjevanje stanja v okolju, v gozdnih sestojih 


IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se