Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Oddelek za varstvo gozdov


Poslanstvo:
 • Spoznati in registrirati gospodarsko škodljive biotske in abiotske dejavnike v slovenskih gozdovih, spremljati njihovo pojavljanje in ustvariti zbirko vzorce.
 • Ugotavljati zakonitosti dinamike populacij škodljivih organizmov, prognozirati njihovo pojavljanje, razvijati in uporabljati ekološko modeliranj.
 • Proučevati možnosti obvladovanja najpomembnejših bolezni in škodljivcev (preventiva in kurativa) na gozdu neškodljiv način, svetovati najustreznejše tehnike za preprečevanje škode.
 • Proučevati škodljive dejavnike za drevje v urbanem okolju in najustreznejše načine za ohranjanje zdravja drevja, prenašati znanje na tem področju.
 • Spoznati raznovrstnost mikroorganizmov, predvsem gliv, živali in rastlin v gozdu - proučevati habitate, življenjske kroge in možnosti ohranitve redkih in ogroženih vrst (njihova vrstna sestava, razširjenost, pomen, ekologija, biologija).
 • Razvijati tehnike mikoremediacije.
 • Organizirati pooblaščeni Laboratorij za varstvo gozdov po predpisanih pravilih kakovost.
 • Opravljati javno gozdarsko službo poročanja, diagnoze in prognoze škodljivih dejavnikov za gozdove.
Vizija:
 • Doseči kadrovske okrepitve za kakovostno obravnavo vseh področij varstva gozdov za potrebe slovenskega gozdarstva.
 • Stalno dosegati mednarodno primerljive rezultate raziskovalnega dela, uvajati nove raziskovalne tehnike in metode dela.
 • Usmerjati delo v gozdu tako, da bo povečana stabilnost in izboljšano zdravje gozda.
 • Ustvariti kakovostno referenčno zbirko gliv in žuželk iz slovenskih gozdov.
Za uspešno opravljanje poslanstva in uresničitev vizije bomo razvijali timsko delo, skrbeli za strokovno napredovanje sodelavcev in negovali sodelovanje s sorodnimi domačimi in tujimi institucijami, vključevali se bomo v mednarodne raziskave iz področja varstva gozdov, uporabljali bomo inovativne načine prenašanja raziskovalnih dosežkov in s kakovostnim delom bomo izpolnili pričakovanja naročnikov raziskav.

Organizacijske enote oddelka za varstvo gozdov:

Vodja oddelka

dr. Barbara Piškur

Člani oddelka

dr. Nikica Ogris
dr. Maarten de Groot
dr. Andreja Kavčič
Zina Devetak
Špela Jagodic
Ana Brglez
Simon Zidar
Peter Smolnikar

Povezave

Spletni portal Varstvo gozdov
Spletni portal Invazivke
Spletni portal Danube Forest Health
Predstavitev oddelka za varstvo gozdov

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se