Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en


Laboratorij za gozdno genetiko


Oddelek za gozdno fiziologijo in genetiko
Vodja oddelka: prof. dr. Hojka Kraigher
Vodja laboratorijev: Barbara Štupar
Odgovorna oseba: Marko Bajc
Tel.: +386 1 200 78 00, Fax.: +386 1 257 35 89


Javna pooblastila


 • za vodenje postopkov odobritve in vodenje registra gozdnih semenskih objektov
 • za certifikacijo gozdnega reprodukcijskega materiala
 • za vodenje Slovenske gozdne genske banke


Organizacija laboratorija:


 • LGG1: osrednji genetski laboratorij, kjer se izvaja priprava vzorcev, ekstrakcija DNK, PCR in večina pripravljalnih postopkov
 • LGG2: DGGE/TGGE elektroforeza, barvanje gelov za ločbo nukleinskih kislin z EtBR in barvili SYBR, slikanje in manipulacija barvanih gelov na UV transiluminatorju
 • LGG3: agarozna gelska elektroforeza, RT-PCR, ABI Prism 310, računalniška obdelava in analize podatkov


Raziskovalna oprema


 • zaščitne laminarne komore
 • PCR termostati ABI GeneAmp 9700
 • kapilarni sistem za genetske analize ABI Prism 310 Genetic Analyzer
 • sistem za PCR v realnem času ABI 7500 Real Time PCR System
 • sistemi za agarozno gelsko elektroforezo Bio-Rad
 • hlajen sistem za vertikalno gelsko elektroforezo
 • DGGE/TGGE elektroforezni sistem za zaznavanje točkovnih mutacij Bio-Rad DCode
 • UV/Vis transiluminacijski sistem za zajem slike Bio-Rad GelDoc
 • homogenizator za fizično drobljenje vzorcev – tudi lesa in kosti Retsch MM301
 • programska oprema za analizo genetskih podatkov: Sequencher, MEGA5, PAUP, Mr.Bayes, Bionumerics, Arleqiun, DnaSP, PhyML, BAPS, GeoDis, ANeCA, Barrier, LAMARC, Network, idr.


Ekstrakcija DNK  v laboratoriju za gozdno genetiko.


Računalniška obdelava nukleotidnih zaporedji s programsko opremo za genetske analize.


Raziskovalna področja


 • identifikacija izvora gozdnega reprodukcijskega materiala
 • genetsko varstvo gozdov in ohranitvena genetika
 • gozdne genske banke
 • molekularna identifikacija gozdnih organizmov
 • analiza biotske raznovrstnosti
 • filogenija in filogeografija
 • populacijska genetika


Analize


 • ekstrakcija DNK/RNK iz vseh tipov bioloških vzorcev
 • PCR pomnoževanje podpisnih genskih markerjev: ITS regije rDNK, odseki CR in COI mtDNK, SSU rDNK, mikrosatelitni markerji, …
 • ugotavljanje in analiza nukleotidnega zaporedja tarčnih genskih markerjev
 • fragmentna analiza mikrosatelitnih markerjev – analize populacijske genetike in sledenja sorodstva
 • DGGE analiza strukture in raznovrstnosti bioloških združb ter sledenje sprememb združb zaradi okoljskih dejavnikov
 • specializirani v molekularni identifikaciji in analizi strukture združb mikoriznih, rizosfernih  in drugih gliv
 • filogenetske analize: ML, MP, NJ, ME in mrežne filogenetske analize MJ
 • analize demografske zgodovine populacij
 • filogeografske analize: Mantel, Nested Clade, SAMOVA, idr.


Sodelovanje in članstva


 • EUFORGEN – European Forest Genetic Resources Programme
 • EUFGIS –European Information System on Forest Genetic Resources
 • ConGRESS – Conservation Genetic Resources for Effective Species Survival
 • ECCF – European Council for Conservation of Fungi
 • SIFORGEN – Slovenian Forest Genetic Resources Programme
 • COST – European Cooperation in Science and Technology: Action ES1101 – Harmonizing Global Biodiversity Modelling


Ločevanje PCR pomnožkov z agarozno gelsko elektroforezo.

IzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se