Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Telefon: +386-1-200 7802
Fax: +386-1-257 3589
E-naslov: info@gozdis.si
Kako do nas?
sl
en

Javni zagovor doktorske disertacije Mitja Ferlana


Ljubljana, petek, 29.3.2013

V petek, 29. marca 2013, bo Mitja Ferlan ob 14. uri zagovarjal svojo doktorsko nalogo z naslovom »Spremljanje toka ogljika v Kraških ekosistemih z mikrometeorološkimi metodami (eng: The Use of Micro-Meteorogical Methods for the Monitoring of the Carbon Fluxes in Karst Ecosystems)«. Zagovor bo potekal v sejni sobi dekanata Biotehniške fakultete, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Na zagovoru bo Mitja Ferlan predstavil zastavljene cilje v doktorski nalogi ter zaključke, ki izhajajo iz opravljenih meritev na terenu. Na zagovoru bodo komisijo sestavljali prof. dr. Jurij Diaci (BF), ki bo njen predsednik, kot mentor in somentor tudi prof. dr. Franc Batič (BF) in znan. svet. dr. Primož Simončič (GIS) ter iz Univerze v Udinah prof. dr. Alessandro Peressotti.

Mitja Ferlan je svoje raziskovalno delo začel kot študent na Biotehniški fakulteti, Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, ko je s svojim znanjem tudi s področja elektronike in informatike sodeloval pri številnih domačih in tujih projektih. Po opravljeni diplomi se je zaposlil na Biotehniški fakulteti, kasneje pa kot mladi raziskovalec pod mentorstvom prof. dr. Franca Batiča in somentorstvom dr. Primoža Simončiča vpisal doktorat na Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo. Kot mladi raziskovalec je bil zaposlen na Biotehniški fakulteti, Oddelku za agronomijo, in Gozdarskem inštitutu Slovenije.

Med reference poleg številnih objav v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah s področja gozdarstva sodita tudi dva patenta. Vlogo za prvi patent imenovan »Postopek za merjenje dinamike razvoja korenin in naprav za izvedbo postopka« je bil na Slovenskem in Evropskem patentnem uradu že uspešno rešen, kjer je pridobil patentno številko EP2289307. Patent je razvil skupaj s Petrom Železnikom. Drugi patent Merilnik za dihanje zemlje je imenovan »Naprava za zajem toka plina« je v postopku prijave tako na Slovenskem kot Evropskem patentnem uradu. Po zadnjih informacijah naj bi bila odločitev na Slovenskem patentnem uradu znana v aprilu, na Evropskem patentnem uradu pa v juniju 2013.

       

Merilnik za dihanje zemlje je avtomatski sistem za merjenje dihanja tal z večjim številom merilnih komor, ki z načinom zaznavanja, hranjenja in analiziranja podatkov omogoča spremljanje časovne in prostorske variabilnosti dihanja tal. Mitja Ferlan je skupaj s sodelavci na inštitutu postavil 3 sisteme, enega na Krasu ter dva v Ljubljani, ki bosta ob primernem vremenu prestavljena na raziskovalno ploskev v Trnovskem gozdu. 

Vabilo na javno predstavitevGozdarski inštitut SlovenijeIzpostavljenoNaša spletna stran uporablja piškotke, zato, da stran bolje deluje. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?
Ne strinjam se